Phát triển & Đối Tác CDICS – Hội Thảo tại Trường Quang Trung HCMC Tạo Cơ hội cho lao động y sĩ, y tá từ 2015

Từ năm 2015, công ty Canadian Dreams Immigration đã tạo các quan hệ địa phương tại Việt Nam cho mục tiêu phát triền sản phẩm, phát triển thị trường cho ứng viên người Việt Nam di trú đến Canada. Ngày 23/3/2015, Công ty đã tham gia thực hiện hội thảo du học Canada cho sinh viên của trường Trung Cấp Quang Trung tại HCMC, Việt Nam.

Sinh viên của trường Quang Trung quan tâm đến việc học nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe tại Canada, cũng như cơ hội làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại thị trường hấp dẫn này.

Đội ngũ Canadian Dreams Immigration hân hạnh được sự cộng tác của trường Quang Trung, tạo được hạt giống cho các cộng tác tiềm năng tương lai về học tập, giáo dục và lao động giữa Canada & Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Rất hy vọng sự công tác này sẽ phát huy tác dụng trong tương lai gần nhất, mang lại lợi ích (chủ yếu) cho ứng viên có năng lực & nhu cầu di trú Canada đến từ Việt Nam.

Liên hệ chúng tôi để có thêm chi tiết về các chương trình chăm sóc sức khỏe, về giáo dục lẫn lao động tại Canada, cùng các chính sách ưu đãi tiên tiến bậc nhất của Canada cho Lao Động Tạm Thời.

Site photo by CDICS Canada / Feature Photo by: Pixabay-stokpic