Phát triển & Đối tác CDICS – Công ty Canadian Dreams cùng HSM làm Event Di Trú Mỹ tại HCMC tháng 3/2017

Từ những năm 2015-2016, công ty Canadian Dreams Immigration đã có nhiều hoạt động cùng các đối tác tại Canada thực hiện mục tiêu phát triền sản phẩm mới cho ứng viên di trú từ Việt Nam đến Canada-Bắc Mỹ.

Ngày 11/3/2017, Công ty Canadian Dreams Immigration cùng đối tác Canada HSM Migration đã thực hiện seminar/hội thảo di trú Mỹ tại HCMC Việt Nam.

Khách tham dự hội thảo rất quan tâm đến các sản phẩm di trú Mỹ, như L1, EB5 và EB3. Từ đó, công ty xác định được chiến lược phát triển sản phẩm di trú Mỹ cho khách hàng Việt Nam.

Liên hệ chúng tôi để có thêm chi tiết về di trú Mỹ.

Site Photo by: CDICS Canada / Feature Photo by: Pixabay-stokpic