Phát triển & Đối tác CDICS – Cập Nhật Chuyên Môn Sâu & Cộng tác Cho Đối Tác Công ty Tư vấn 5/2019

Từ những năm 2018-2019, công ty Canadian Dreams Immigration đã có chiến lược mở rộng quan hệ Đối tác, Cộng tác địa phương để tìm kiếm cộng sự chất lượng phục vụ khách hàng di trú từ Việt Nam. Nhiều hoạt động cùng các đối tác tại Việt Nam đã được thực hiện theo chiến lược này, bao gồm sự ra đời của Quy Chế Công ty 9-2019 với sự đề cao tiêu chí Đối tác & Cộng tác trong sự phát triển bền vững chung.

Ngày 30/5/2019, Công ty Canadian Dreams Immigration đã tổ chức cập nhật chuyên môn (sâu) cho các Đối tác tiềm năng tại văn phòng HCMC của Công ty. Cùng tham gia có các đối tác là các đơn vị tư vấn du học, di trú… ở HCMC. Chương trình đào tạo đã cung cấp thông tin & kiến thức di trú Canada chính thống, hợp pháp và bài bản cho các Đối tác tiềm năng. Buổi trao đổi đã cung cấp thêm nhiều kiến thức chuyên môn sâu cho các đối tác tiềm năng để tiến tới cộng tác bài bản lâu dài.

Việc Công Bố Danh Sách Khách Hàng Của Đối Tác là rất tích cực, thể hiện cam kết của Canadian Dreams Immigration cho đối tác, và sẽ khiến Đối tác của Công ty thêm tin tưởng vào định hướng và cách làm việc của Công ty là luôn tôn trọng và xem trọng Đối tác & Cộng tác.

Liên hệ CDICS để có thêm chi tiết về Chính Sách Đối Tác, cũng như các cơ hội hợp tác & phát triển di trú, đầu tư, kinh doanh, giáo dục… giữa Việt Nam & Canada.