Phát triển & Đối tác CDICS – Canadian Dreams Immigration khảo sát cơ sở giáo dục Cao đẳng tại HCMC tháng 11/2015

Từ những năm 2015-2016, công ty Canadian Dreams Immigration đã có nhiều hoạt động cùng các đối tác tại Canada thực hiện mục tiêu phát triền sản phẩm mới cho ứng viên di trú tại Việt Nam, cũng như cho hợp tác & phát triển giáo dục giữa Việt Nam & Canada.

Ngày 24/11/2015, Công ty Canadian Dreams Immigration cùng đối tác Canada Trường River East Transcona (Manitoba) đã thực hiện khảo sát một số cơ sở giáo dục bậc cao đẳng nghề tại HCMC Việt Nam.

Chuyến khảo sát tham quan đã tạo được ấn tượng cho đối tác Canada về giáo dục cao đẳng nghề Việt Nam, và ngược lại cũng trao đổi nhiều thông tin hữu ích về Canada cho phía Việt Nam, cũng như đã tạo được hạt giống cho các cộng tác phát triển giáo dục dạy nghề sau này.

Liên hệ chúng tôi để có thêm chi tiết về Du Học Canada, cũng như các cơ hội hợp tác & phát triển giáo dục Việt Nam & Canada.

Chọn mũi tên trái phải để xem toàn bộ album.