Phát triển & Đối tác CDICS – Canadian Dreams Immigration cùng Đối tác Canada khảo sát tại HCMC tháng 11/2015

Từ những năm 2015-2016, công ty Canadian Dreams Immigration đã có nhiều hoạt động cùng các đối tác tại Canada thực hiện mục tiêu phát triền sản phẩm mới cho ứng viên di trú tại Việt Nam, cũng như cho hợp tác & phát triển giáo dục giữa Việt Nam & Canada.

Ngày 23/11/2015, Công ty Canadian Dreams Immigration cùng đối tác Trường River East Transcona (Manitoba) đã thực hiện khảo sát một số cơ sở giáo dục phổ thông công lập tại HCMC Việt Nam.

Chuyến khảo sát tham quan đã tạo được ấn tượng cho đối tác Canada về giáo dục phổ thông Việt Nam, và ngược lại, cũng như đã tạo được hạt giống cho các cộng tác phát triển giáo dục phổ thông sau này.

Liên hệ chúng tôi để có thêm chi tiết về Du Học Canada, cũng như các cơ hội hợp tác & phát triển giáo dục Việt Nam & Canada.