PHÂN TÍCH & DỰ ĐOÁN – Tại sao cần quản lý “cú sốc kỹ thuật số”?

QUẢN LÝ “SỐC KỸ THUẬT SỐ”?

Dự đoán bởi ICEF

Cùng với cú sốc văn hóa, một nghiên cứu mới nhấn mạnh rằng sinh viên quốc tế cũng bị sốc kỹ thuật số

Khái niệm “sốc văn hóa” là “cảm giác mất phương hướng của một ai đó khi họ đột nhiên phải tiếp xúc với một nền văn hóa, một lối sống hoặc những quan điểm xa lạ.”

“Sốc kỹ thuật số” tạm hiểu là những khác biệt với trải nghiệm trước đây về công nghệ.

Nghiên cứu “Trải nghiệm kỹ thuật số của sinh viên quốc tế Giai đoạn hai: trải nghiệm và kỳ vọng của sinh viên quốc tế theo học tại nền giáo dục đại học ở Vương quốc Anh” được xây dựng dựa trên 18 năm nghiên cứu của Jisc về trải nghiệm kỹ thuật số của sinh viên và cung cấp phản hồi từ hơn 2.000 sinh viên quốc tế và 14 tổ chức giáo dục đại học.

Những thông tin rút ra từ Báo cáo:

  • Những cú sốc kỹ thuật số ảnh hưởng đến trải nghiệm học tập của sinh viên quốc tế theo học tại trường đại học Vương quốc Anh
  • Nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của công nghệ trong hành trình của sinh viên quốc tế, nhấn mạnh sự cần thiết phải hiểu rõ hơn về trải nghiệm học tập kỹ thuật số của sinh viên quốc tế.
  • Ngành giáo dục đại học nên hỗ trợ nhu cầu kỹ thuật số của sinh viên.

Nguồn: ICEF MONITOR

Tổng hợp: Huệ Chi