Phân biệt Visa Du học Canada và Study Permit

Câu hỏi: Sự khác biệt giữa Visa Du học Canada và Study Permit (Giấy phép học tập) là gì?

Tư vấn bởi: ông Andrew Anh TT Duong – CEO Canadian Dreams, Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC

Image by Gerd Altmann from Pixabay