NORTHERN ALBERTA INSTITUTE

Northern Alberta Insitute of Technology (NAIT) là học viện bách khoa, chuyên đào tạo khối ngành khoa học ứng dụng như: Nghiên cứu ứng dụng, Đào tạo kỹ thuật, Giáo dục thực tiễn. Tọa lạc tại thành phố Edmonton, Alberta, Canada. Trường NAIT là lựa chọn tuyệt vời cho các bạn sinh viên du học sinh quốc tế. Là một trong những trường nghề lớn nhất ở Canada với 98% nhà tuyển dụng có ý muốn tiếp tục tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ đây. Sinh viên ra trường đều có cơ hội việc làm với mức lương cao trong vòng 5 năm.

Các chương trình đào tạo nổi bật:
♦ Anh ngữ ESL
♦ Chương trình kết hợp đào tạo chuyên ngành Kinh tế năm thứ nhất và Anh ngữ ESL
♦ Công nghệ Năng lượng
♦ Truyền thông Kỹ thuật số và Công nghệ Thông tin
♦ Quản trị Du lịch