Những ngành nghề hot tại Canada năm 2016

Ttheo số liệu phân tích của Canada Business, theo đây là những ngành nghề tốt nhất tại Canada trong năm 2016 để tham khảo cho kế hoạch du học tại Canada:

  • 10. Engineer Manager. Mức lương trung bình: $100,006 / năm
  • 09. Financial Manager. Mức lương trung bình: $97,074 / năm
  • 08. Oil & Gas Well Operator. Mức lương trung bình: $72,800 / năm
  • 07. Software Engineer. Mức lương trung bình: $88,005 / năm
  • 06. Construction Manager. Mức lương trung bình: $79,997 / năm
  • 05. Public Administration Director. Mức lương trung bình: $101,920 / năm
  • 04. Pilots & Flight Instructors. Mức lương trung bình: $79,997 / năm
  • 03. Pharmacist. Mức lương trung bình: $99,840 / năm
  • 02. Urban Planner. Mức lương trung bình: $85,010 / năm
  • 01. Mining & Forestry Manager. Mức lương trung bình: $104,000 / năm

Photo: geralt