Nhu cầu nguồn nhân lực tại Canada giai đoạn 2011-2020

Việc  định hướng nghề nghiệp, chọn chuyên ngành học phù hợp với thị trường lao động Canada là một điều vô cùng quan trọng và là yếu tố then chốt cho việc định cư sau này tại Canada.

Nhóm ngành nghề được xem là có công việc nhiều nhất năm 2014 tại Canada (nguồn: Canada Business)

Nhóm ngành tài chính, kinh doanh Quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán, quản lý nhân lực, bán lẻ, bất động sản.
Nhóm ngành dịch vụ du lịch, ăn uống
Chăm sóc sức khỏe, phúc lợi xã hội y tá, điều dưỡng, chuyên gia tâm lý, nhân viên xã hội, tư vấn viên; Công nghệ y tế : dược, thiết bị y tế.
Kỹ thuật Xây dựng, khai thác, mỏ, giao thông , năng lượng, dầu khí, cơ khí.

Top 7 ngành nghề cần gấp ở Canada giai đoạn 2011-2020:

top-7-nganh-nghe-dang-can-gap-o-canada

Ngành nghề còn thiếu tại các thành phố:

  1. Thành phố Calgary/ Alberta : Kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí, thiết kế đường ống
  2. Thành phố Vancouver: Kế toán, kỹ sư điện, kỹ sư địa, kỹ thuật
  3. Thành phố Toronto: Chuyên gia phân tích kinh doanh, phân tích tài chính
  4. Thành phố Edmonton và Winnipeg: Kỹ sư địa kỹ thuật, quản lý kế toán, kỹ sư công trình, kỹ sư điện

20 ngành nghề còn thiếu nhân lực tại Canada giai đoạn 2011-2020: (nguồn: Macleans)

top-nghe-canada-to-2020