NHÂN CÔNG XÂY DỰNG, LÀ THỬ THÁCH LỚN NHẤT HIỆN TẠI Ở CANADA CHO BÀI TOÁN NHU CẦU NHÀ Ở

THỬ THÁCH LỚN NHẤT CHO KẾ HOẠCH 4 TRIỆU NHÀ Ở TẠI CANADA LÀ NHÂN LỰC CHO XÂY DỰNG

NGÀY 18/4/2024, BÁO CTV NEWS CỦA CANADA ĐƯA TIN VỀ NHẬN ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA VỀ KẾ HOẠCH 4 TRIỆU NHÀ Ở CỦA CHÍNH PHỦ SẼ ĐỐI DIỆN VỚI THỬ THÁCH NHÂN LỰC, MỘT VẤN ĐỀ CAM GO.

Tựa bài “Thử thách lớn nhất của chúng ta là nhân lực, phản ứng kế hoạch tham vọng của Liên bang về xây dựng triệu căn nhà ở?” của tác giả Stephanie Tsicos.

SAU ĐÂY LÀ CÁC CHI TIẾT ĐÁNG CHÚ  Ý

  • Chính phủ Canada đã công bố Kế hoạch tài chính $8.5 tỉ đô la để xây dựng mới 3.87 triệu nhà ở mới đến 2031 vào thứ Ba ngày 16/4/2024. Trong đó, chính phủ dự kiến sẽ xây dựng 250,000 nhà ở mới trên đất công, quốc phòng, văn phòng trống… để góp phần vào kế hoạch giải quyết nhu cầu nhà ở thiếu hụt hiện nay tại Canada;
  • Hiệp hội Xây dựng Nova Scotia, ông Duncan Williams, cho rằng họ vui mừng với tin tức này, tuy vậy họ nghĩ rằng kế hoạch khó khả thi. Ông Williams cho rằng thử thách lớn nhất là nhân lực thiếu hụt để thực hiện kế hoạch này;
  • Ông Williams cho rằng Canada cần làm tốt hơn trong việc tuyển dụng nhân lực mới có chuyên môn xây dựng khi đã làm tốt công tác cho nhập cư mới trên bình diện chung;
  • Bộ trưởng bộ Nhà ở Nova Scotia, ông John Lohr, cho rằng kế hoạch tài chính cũng có nhiều thiếu sót trong phân bổ ngân sách cho nhà ở xã hội;
  • Hội Chủ đầu tư Nhà đất Nova Scotia cũng cho rằng Chính phủ Liên bang chưa quan tâm đến đối tượng hiện tại đang cung cấp nhà ở giá tốt cho công chúng;
  • Tờ Global News của Canada cũng có đưa tin về Chính sách Nhà ở 2031 này của Canada vào ngày 17/4/2023. Chi tiết tại đây;

******

Tổng hợp, dịch, nhận định: Andrew Duong RCIC & Team

VisasToCanada TAGS: Chương trình Cải Tổ Di Trú Canada 2023, Ý kiến Phân tích Bài học Bình luận, News Lao động Tạm thời, News Chính sách Lao động TT

Nguồn tin gốc: Báo CTV News ngày 18/4/2024