NHẮC BẠN TRONG VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI NGƯỜI DÂN CANADA

Khi đến Canada, người nước ngoài đều có chung một nhận xét rằng người dân Canada là những người trung thực, lịch sự, thân thiện, cởi mở, có sức khỏe, có giáo dục và đặc biệt có trách nhiệm cao trong công việc bảo vệ môi trường.

Không khí thanh bình và êm ả trong nhịp sống xã hội, trong thiên nhiên rộng mở và trong quan hệ con người là một sắc thái rất rõ rệt trong đời sống Canada.

Người Canada không dễ bày tỏ cảm xúc nơi công cộng, họ thường nhất quán trong việc giữ khoảng cách giữa mọi người cũng như là cẩn trọng trước người đối diện. Người đi đường sẽ tỏ thái độ bất bình khi nhìn thấy các hành động, cử chỉ thể hiện tình cảm thái quá trên đường phố.

La hét, nói cười lớn tiếng nơi công cộng là không được chấp nhận, trừ khi là đang say hoặc đau đớn dữ dội.

Sự lịch thiệp rất được đề cao trong các giao tiếp tại nơi công sở, bạn có thể dễ dàng nhận thấy không khí nghiêm túc và lịch sự cao tại các hầu hết các cơ quan ở Canada – thường gắn với cụm từ “phong cách công sở”. Bắt đầu của sự giao tiếp bao giờ cũng là cái bắt tay, không phân biệt địa vị, ngôi thứ. Còn đối với các đồng nghiệp trong cơ quan với nhau thì hành vi chào hỏi phổ biến nhất đó là hôn má và thường là hôn vào cả hai bên má.

Photo: geralt