NGHIÊN CỨU 2024 – MỐI LIÊN HỆ GIỮA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH VÀ THÀNH CÔNG TRONG SỰ NGHIỆP

Kết quả khảo sát nhấn mạnh mối liên hệ giữa Trình độ tiếng Anh và thành công trong sự nghiệp

Tổ chức Pearson đã công bố kết quả nghiên cứu mới vừa được thực hiện thông qua các cuộc phỏng vấn hơn 5.000 người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai hoặc ngôn ngữ bổ sung từ Nhật Bản, Ả Rập Saudi, Brazil, Ý và Florida (Hoa Kỳ).

Phần lớn đối tượng phỏng vấn trong một nghiên cứu gần đây đều tin rằng kỹ năng tiếng Anh có liên quan trực tiếp đến cơ hội nghề nghiệp và thu nhập.

Nghiên cứu cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa khả năng thông thạo tiếng Anh và sự hài lòng trong nghề nghiệp

Tuy nhiên, nhiều người học tiếng Anh gặp khó khăn với sự tự tin trong việc sử dụng ngôn ngữ của mình và đang tìm kiếm các cơ hội học tập và thực hành bổ sung.

Tổng hợp: Huệ Chi

Nguồn tin gốc: ICEF MONITOR