NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI UNIVERSITY OF FRASER VALLEY (UFV)

NGÀNH QUẢNH TRỊ KINH DOANH

tại University of Fraser Valley

 • NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI UNIVERSITY OF FRASER VALLEY (UFV):

  • Bậc đào tạo: Cử nhân (Bachelor of Business Administration Degree)
  • Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA) của UFV là chương trình bốn năm. Mục tiêu là tạo ra những sinh viên tốt nghiệp được trang bị tốt để hoạt động và thích ứng với môi trường kinh doanh nhiều biến động. Chương trình cung cấp cho sinh viên cơ hội có được nền tảng chung về kinh doanh nên đòi hỏi học sinh có được nền tảng giáo dục phổ thông vững chắc và phải đáp ứng các yêu cầu đa ngành trong các lĩnh vực tiếng Anh, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và nhân văn. Điểm nhấn chung của chương trình là phát triển kỹ năng quản lý và phân tích.

Học sinh cần hoàn thành một số loại khóa học kinh doanh và liên quan đến kinh doanh. Chương trình bao gồm các khóa học cơ bản (chẳng hạn như quản lý nguồn nhân lực, tiếp thị, kế toán, tài chính, toán học, kinh tế và máy tính) cung cấp cho sinh viên những công cụ cần thiết cho các khóa học nâng cao hơn. Một bộ các khóa học cốt lõi về kinh doanh, toán học, truyền thông và kinh tế là bắt buộc đối với tất cả sinh viên để đảm bảo rằng họ có hiểu biết vững chắc về tất cả các lĩnh vực chức năng chính trong kinh doanh.

Sinh viên phải lựa chọn giữa BBA tổng quát hoặc các chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Quản lý Nhân sự hoặc Tiếp thị. Một chuyên ngành riêng thường chiếm từ 45 đến 60 tín chỉ.

Yêu cầu đầu vào

 • Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
 • Đáp ứng các yêu cầu đầu vào theo sau:
  • TOÁN 141 – Toán giải tích
  • ENGL 105 – Viết luận
  • Môn học lớp 12 với điểm B tối thiểu

Lưu ý: Các khóa học tại UFV rất cạnh tranh. Do đó, việc bạn có nhận được thư mời nhập học của UFV là không thể đảm bảo, ngay cả khi bạn đáp ứng các yêu cầu nhập học tối thiểu của chương trình.

Kỳ nhập học

Các khóa học được bắt đầu vào học kỳ mùa thu.

Thời lượng chương trình

Chương trình BBA có thể được hoàn thành trong bốn năm học toàn thời gian, với 10 môn học mỗi năm.

Sinh viên cũng được phép hoàn thành chương trình trong tối đa tám năm học liên tiếp kể từ thời điểm đăng ký vào BBA, hoặc khi được nhận vào chương trình Chứng chỉ Quản trị Kinh doanh liên thông với chương trình BBA.
Khóa BBA bao gồm tối thiểu 120 tín chỉ.

Lựa chọn Thực tập

Khóa Thực tập mang đến cho sinh viên theo học chương trình BBA cơ hội có được kinh nghiệm làm việc liên quan được trả lương trong quá trình học tại UFV. Sau khi hoàn thành năm 1, sinh viên có thể lựa chọn Kỳ thực tập hay Kỳ học tập toàn thời gian.

Yêu cầu tốt nghiệp

Sinh viên được yêu cầu phải hoàn thành tất cả các khóa học trong chương trình và tối thiểu đạt 120 tín chỉ., trong đó có ít nhất 15 khóa học ở cấp độ nâng cao về kinh doanh và kinh tế.
Học sinh nên tham khảo ý kiến của Cố vấn Trường Kinh doanh về các khóa học đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu tự chọn trong giai đoạn giáo dục phổ thông.

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Bằng danh dự

Sinh viên trong chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh có tùy chọn hoàn thành bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh bằng danh dự.

Để tìm hiểu về các yêu cầu dành riêng cho chương trình, hãy truy cập website:

Tổng hợp: Huệ Chi

Nguồn: University of Fraser Valley