NGÀNH PHÂN TÍCH KINH DOANH TẠI UNIVERSITY OF FRASER VALLEY (UFV)

NGÀNH PHÂN TÍCH KINH DOANH

Đào tạo Sau Đại học

Với tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ trong nền kinh tế, việc sử dụng ngày càng nhiều dữ liệu lớn trong thực tiễn kinh doanh sẽ là một thực tế hiển hiện trong tương lai. Phân tích kinh doanh kết hợp nhiều kỹ năng cho phép các chuyên gia sử dụng dữ liệu trong bối cảnh công ty và cách đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên thực tế và trên cơ sở dữ liệu.

Chương trình này chuẩn bị cho sinh viên thành công trong môi trường dữ liệu lớn bằng cách cung cấp cơ hội thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu trong môi trường kinh doanh. Bằng cách kết hợp trách nhiệm xã hội, tính bền vững cũng như các khía cạnh kinh tế và quản lý, khóa học trang bị cho người học những kỹ năng cốt lõi có giá trị và kịp thời theo yêu cầu của nhiều công ty cần các giải pháp có ý nghĩa và có trách nhiệm cho các lĩnh vực kinh doanh dựa trên dữ liệu của họ.

Sinh viên tốt nghiệp của chương trình này sẽ đáp ứng được nhu cầu về các chuyên gia của địa phương, khu vực và quốc gia trong đánh giá và giải quyết các thách thức ở mọi lĩnh vực kinh doanh bao gồm nông nghiệp, hàng không vũ trụ, ngành bán lẻ, nhà ở, kết nối cộng đồng ngoại ô và hỗ trợ cho cộng đồng bản địa thiểu số.

Lưu ý: Các khóa học tại UFV rất cạnh tranh. Do đó, việc bạn có nhận được thư mời nhập học của UFV là không thể đảm bảo, ngay cả khi bạn đáp ứng các yêu cầu nhập học tối thiểu của chương trình.

Yêu cầu đầu vào

  • Hoàn thành bằng đại học 3 hoặc 4 năm từ một tổ chức sau trung học được công nhận trong lĩnh vực nghiên cứu phi kinh doanh hoặc quản lý, với điểm trung bình tối thiểu 60% (C) trong hai năm học gần nhất.
  • Ứng viên phải đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh

Kỳ nhập học

Khóa học chỉ nhận ứng viên vào học kỳ mùa thu.

Thời lượng chương trình

Khóa học kéo dài bốn học kỳ và được giảng dạy dưới hình thức toàn thời gian.

 

Căn cứ quyết định tiếp nhận

Ứng viên được xem xét sau khi nộp đơn. Vì số lượng chỗ trong chương trình có thể bị hạn chế, các ứng viên được tuyển chọn dựa trên điểm trung bình trong hai năm học cuối cùng của họ.

Để tìm hiểu về các yêu cầu dành riêng cho chương trình, hãy truy cập website:

Tổng hợp: Huệ Chi

Nguồn: University of Fraser Valley

[/col]