NGÀNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TẠI UNIVERSITY OF FRASER VALLEY (UFV)

NGÀNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Đào tạo Sau Đại học

Phân tích dữ liệu là khoa học thu thập dữ liệu một cách chính xác, đánh giá độ tin cậy của dữ liệu, trích xuất thông tin từ dữ liệu đó và trình bày dữ liệu theo cách dễ hiểu. Những kỹ năng này rất quan trọng đối với các tổ chức như chính phủ, doanh nghiệp hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe, nơi các quyết định hợp lý phải được đưa ra dựa trên dữ liệu và cách diễn giải dữ liệu.

Sinh viên sẽ có được các kỹ năng cần thiết để trích xuất thông tin đáng tin cậy từ các tập dữ liệu lớn. Với các khóa học được thiết kế cẩn thận về cả tính toán và thống kê, sinh viên sẽ đạt được các kỹ năng cơ sở dữ liệu cần thiết để lưu trữ, trích xuất, thao tác và duy trì dữ liệu, đồng thời sẽ học các kỹ thuật thống kê cần thiết để thu thập dữ liệu một cách chính xác, đánh giá chất lượng, phân tích dữ liệu, và trình bày thông tin một cách hiệu quả cho những người ra quyết định. Môi trường phần mềm thống kê tiêu chuẩn ngành SAS và R sẽ được sử dụng xuyên suốt.

Lưu ý: Các khóa học tại UFV rất cạnh tranh. Do đó, việc bạn có nhận được thư mời nhập học của UFV là không thể đảm bảo, ngay cả khi bạn đáp ứng các yêu cầu nhập học tối thiểu của chương trình.

Yêu cầu đầu vào

  • Bằng cử nhân từ một tổ chức được công nhận.
  • Hoàn thành Toán giải tích của lớp 12 hoặc cấp đại học với điểm C trở lên.
  • Ứng viên phải đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh

Kỳ nhập học

Chương trình bắt đầu vào học kỳ mùa thu. Những ứng viên không có khóa học nhập môn về máy tính và/hoặc thống kê ở bậc đại học theo yêu cầu đầu vào sẽ được nhận vào học kỳ Mùa hè một cách có điều kiện để hoàn thành các khóa học này.

Thời lượng chương trình

Sinh viên phải hoàn thành 11 khóa học, với tổng số 34 hoặc 35 tín chỉ. Chứng chỉ có thể được cấp trong 14 tháng, bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào cuối tháng 6 năm sau (trường hợp cần bổ sung khóa học về Máy tính và Thống kê) hoặc trong khoảng 10 tháng, bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào cuối năm học vào cuối tháng sáu năm sau.

Tùy chọn Kỳ Thực tập

Khóa Thực tập (Co-op) kết hợp các kiến thức học thuật với kinh nghiệm làm việc có liên quan. Các học kỳ lý thuyết xen kẽ với các kỳ thực tập, mang đến cho sinh viên kinh nghiệm làm việc và củng cố các kỹ năng mà họ đã có trong lớp học và phòng thí nghiệm, cũng như cơ hội gặp gỡ các nhà tuyển dụng tiềm năng trong lĩnh vực học tập của họ.
Sinh viên thực tập phải hoàn thành 10 khóa học cũng như thời gian thực tập bốn tháng trong học kỳ mùa hè ngay trước học kỳ cuối cùng của họ. Chứng chỉ tốt nghiệp với tùy chọn Thực tập có thể đạt được trong khoảng 18 tháng, bắt đầu từ tháng 7 và kết thúc vào tháng 12 năm sau. Những học sinh bắt đầu chương trình với tín chỉ STAT 106 hoặc MATH 270/STAT 270 có thể lấy chứng chỉ trong khoảng 16 tháng, bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12 năm sau.

Điều kiện Kỳ Thực tập

Để đáp ứng các yêu cầu của Chứng chỉ Sau Đại học Ngành Phân tích Dữ liệu (lựa chọn Co-op), sinh viên phải hoàn thành hai học kỳ bốn tháng học tập (9 tín chỉ mỗi học kỳ), tiếp theo là kỳ thực tập Co-op bốn tháng (thường là trong một học kỳ Mùa hè), tiếp theo là một học kỳ học thuật nữa (9 tín chỉ). Một số sinh viên cũng sẽ cần bắt đầu học kỳ Mùa hè từ tháng 7 đến tháng 8 với STAT 106 (4 tín chỉ). Những sinh viên hoàn thành tất cả các yêu cầu học thuật của chứng chỉ nhưng không hoàn thành học kỳ Co-op vẫn có thể nhận được Chứng chỉ sau đại học ngành Phân tích dữ liệu mà không cần chỉ định tùy chọn Co-op.

Căn cứ quyết định tiếp nhận

Ứng viên được xem xét sau khi nộp đơn. Vì số lượng chỗ trong chương trình có thể bị hạn chế, các ứng viên được tuyển chọn dựa trên điểm trung bình trong hai năm học cuối cùng của họ.

Để tìm hiểu về các yêu cầu dành riêng cho chương trình, hãy truy cập website:

Tổng hợp: Huệ Chi

Nguồn: University of Fraser Valley