Ngành nghề có thu nhập cao và nhu cầu nhân lực lớn ở Canada

Sau đây là những ngành nghề có thu nhập cao và nhu cầu về nhân lực lớn của Canada, theo báo cáo của Cục thống kê nước này (Statistics Canada), hoặc tham khảo thêm về so sánh mức lương trung bình của từng ngành tại đây.

Thông dịch viên
Hầu hết các công ty ở Canada đều nổ lực cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp bằng tiếng Anh lẫn tiếng Pháp nên họ rất cần những thông dịch viên chuyên nghiệp. Lương trung bình của thông dịch viên tại Canada là $52,000 -$90,000, và có nhu cầu cao tại Ontario.

Chuyên gia huấn luyện cho doanh nghiệp
Họ có thể xuất thân từ ngành sư phạm hoặc kinh doanh, và chuyên đào tạo cho công ty về văn hóa doanh nghiệp, sales hoặc nghiệp vụ. Mức lương trung bình là $5,550 đến $100,000 mỗi năm.

Giám đốc marketing (Marketing managers)
Giám đốc marketing đóng vai trò then chốt trong việc đẩy mạnh bán hàng, đem sản phấm đến với khách hàng một cách hiệu quả nhất và mang về doanh số tốt nhất để nuôi sống cả doanh nghiệp. Mức lương trung bình cho vị trí này là $52,000 – $90,000 một năm. Nhu cầu ngành này cao nhất là tại Ontario.

Phát triển ứng dụng di động (Mobile applications developer)
Nhu cầu về các chuyên gia có tay nghề cao trong ngành này rất lớn nếu các công ty điện thoại muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường. Mức lương trong ngành này là $93,000 – $132,000 một năm.

Chăm sóc sức khỏe
Không chỉ gồm bác sĩ mà còn là y tá, nha sĩ, bác sĩ vật lý trị liệu,…Nhân viên ở nhóm ngành này có thu nhập trung bình từ $71,000 – $74,000 và có nhu cầu nhân lực cao ở khắp đất nước Canada.

Thiết kế trải nghiệm người dùng (User experience (UX) designer)
Những nhà thiết kế này cần phải hiểu được kinh nghiệm, thói quen, các cách sử dụng của người dùng để thiết kế những sản phẩm tốt, phù hợp giúp sản phầm thân thiện với người dùng. User experience (UX) là một khái niệm phổ biến ở nước ngoài, và người làm nghề này phải có tư duy rất cao, tinh nhạy trong quan sát. Mức lương cho công việc này là $71,000 – $136,500.

Image by Sanu A S from Pixabay