NEW YORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY – VANCOUVER CAMPUS

Trường New York Institute of Technology tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố Vancouver sôi động. Là nơi gắn liền với các tiện nghi công cộng, Vancouver như một nhà tiên phong về sự sáng tạo, công nghệ và tính bền vững. Là một trong các địa danh du lịch nổi tiếng thế giới, Vancouver sở hữu khí hậu ôn hòa và liên tục được xếp hạng là một trong ba thành phố đáng sống nhất thế giới.

Các chương trình đào tạo nổi bật:
♦ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (M.B.A)
♦ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (M.B.A) – Tài chính
♦ Thạc sỹ Khoa học: Thông tin, Mạng và An ninh Máy tính
♦ Thạc sỹ Khoa học: Quản trị Năng lượng
♦ Thạc sỹ Khoa học: Kỹ thuật Xây dựng

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay