NEW BRUNSWICK COMMUNITY COLLEGE (NBCC)

Đến với miền duyên hải Canada, bạn sẽ tìm thấy ngôi trường New Brunswick Community College. Được đào tạo với hơn 90 chương trình, sinh viên trường New Brunswick Community College có thể phát triển và tích lũy các kỹ năng làm việc, lãnh đạo và kinh doanh, nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động – đây là những yếu tố tạo nên sự khác biệt của họ trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Năm 2016, 90% sinh viên NBCC được tuyển dụng trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp. 94% sinh viên tốt nghiệp năm 2016 hiện đang làm việc tại New Brunswick.

Các chương trình đào tạo nổi bật:
– Quản trị Kinh doanh
– Kỹ sư
– Khách sạn và Du lịch
– Công nghệ Thông tin
– Thương mại

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay