Nền tảng bước đầu cho sự trao đổi phật học giữa hai địa phương tại Canada và Việt Nam

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Chùa Vạn Hạnh đặt tại thành phố Victoria, tỉnh bang British Columbia của Canada chủ trì bởi Đại Đức Thích Pháp Ấn đã thành công trong việc mời Tỳ Kheo Thích Pháp Trí từ chùa Phật Học, thành phố Cần Thơ Vietnam sang Canada giảng pháp cho phật tử sống tại thành phố Victoria này.

Về việc giảng pháp, đây là một tiền lệ chưa hề có trong cộng tác giữa hai địa phương, thành phố Victoria và thành phố Cần Thơ. Về pháp lý, rất hiếm khi Bộ Di trú Canada đã cấp visa cho một vị tăng lữ đến quốc gia này giảng pháp theo đúng bản chất của công việc. CDICS đã vinh dự được hỗ trợ chùa Vạn Hạnh thực hiện toàn bộ quá trình xin visa này.

CDICS là đơn vị đầu tiên đã vận dụng ý nghĩa tôn giáo vào luật di trú và thuyết phục thành công chính phủ Canada đã cấp visa (work permit – dạng đặc biệt) cho thầy Thích Pháp Trí. Thông thường, phải qua quy trình xin work permit phức tạp hơn và cần nhiều thời gian hơn, hoặc chỉ xin visa du lịch (không đúng bản chất).

Một lần nữa, CDICS xin chúc mừng sự kiện này và đón chào thầy Thích Pháp Trí đến Canada giảng pháp trong tháng 9/2016.

Ghi chú:
Chùa Vạn Hạnh
933 Colville Road
Victoria, British Columbia
V9A 4P4
Tel: (205) 380-9004

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.