MỨC CHỨNG MINH TÀI CHÍNH CẦN CÓ Ở 20 ĐIỂM ĐẾN DU HỌC NĂM 2024

So sánh các yêu cầu về chứng minh tài chính để cấp thị thực cho du sinh viên ở 20 điểm đến du học

Ở hầu hết các quốc gia là điểm đến du học, chính phủ yêu cầu sinh viên quốc tế tương lai phải có một khoản tài chính nhất định để có thể tiếp cận ngay lập tức.

Có sự khác biệt đáng kể về yêu cầu tối thiểu cần có khi xem xét khả năng tại chính tại các điểm đến trên toàn cầu.

Một số nước yêu cầu 15.000 USD trở lên, trong khi một số yêu cầu ít hơn 5.000 USD

Chúng tôi xem xét 20 điểm đến và yêu cầu chứng minh nguồn tiền cần có vào năm 2024. Môt số đại diện nổi bật:

QUỐC GIA THEO TIỀN TỆ CỦA QUỐC GIA QUY ĐỔI USD/ NĂM
Canada 20.635 CAD 14.930 USD
Australia 24.505 AUD 15.690 USD
Vương quốc Anh Chỉ hơn £1.100/ tháng 14.940 USD
Phần Lan €590/ tháng 7.560 USD
Đức €11.208 11.952 USD
Nhật Bản 2 triệu JPY 12.970 USD
Hàn Quốc 20.000 USD
Trung Quốc 2.500 USD

Tổng hợp: Huệ Chi