MERRY CHRISTMAS 2023 TỪ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CHILLIWACK BANG BRITISH COLUMBIA, CANADA

Ngày 14/12/2023, Quận Chilliwack phát hành Trang Tin cho Du học sinh ( bậc phổ thông) vào Chilliwack.

Theo đó, từ tháng 9/2023, du học sinh vào quận Chilliwack đã được trải nghiệm nhiều hoạt động ngoại khóa, ngoài trời, sinh hoạt chung… từ thể thao đến khám phá, từ du lịch đến trải nghiệm, từ vui chơi đến ăn uống.

Tiếp theo là các hoạt động Du học sinh sẽ tiếp tục được tham gia cho đến hết năm học vào 6/2024:

  • Vancouver Holiday Lights Tour: December 21st, 2024
  • Manning Park Ski Trip: January 15th, 2024
  • Whistler Ski Trip: February 16th, 2024
  • Sun Peaks Ski Trip: March 6th – 8th, 2024
  • Rocky Mountain Tour: March 24th to 28th, 2024
  • Victoria Tour: April 26th – 27th, 2024
  • Tofino Adventure Tour: May 31st to June 2nd, 2024

Quận Chilliwack của bang British Columbia Canada cho thấy là một trong những nơi có thể cung cấp chất lượng du học phổ thông tốt nhất tại Canada.

Tin bài: Andrew TuanAnh Duong
Click mũi tên trái/ phải để xem toàn bộ album