MEDICINE HAT COLLEGE

???????? Medicine Hat College (MHC) là trường cao đẳng công lập, thuộc khu vực Đông Nam tỉnh Alberta cùng các khu vực lân cận. Được thành lập từ năm 1965, MHC là trường cao đẳng hiện đại và tiên tiến.

???? Các chương trình đào tạo nổi bật: Tiếng Anh EAP, Cao đẳng Công nghệ Thông tin và Kỹ thuật, Khoa học Xã hội (Chăm sóc trẻ mầm non, Công tác Xã hội, Tư vấn Chăm sóc trẻ vị thành niên), Khoa học Sức khỏe (Chuyên gia trị liệu vật lý, Điều dưỡng, Cử nhân điều dưỡng).

???? Medicine Hat College là một thành viên của Campus Alberta (Liên hiệp các tổ chức công lập đào tạo sau trung học tại bang Alberta). Trường hoạt động với hai cơ sở đặt tại Medicine Hat và Brooks. Medicine Hat đầu tư vào nghiên cứu ứng dụng để mang lại lợi ích cho học viên, nền công nghiệp, cộng đồng … Trường cung cấp cơ sở vật chất, đào tạo chuyên môn để các tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm dịch vụ mới. Các dự án nghiên cứu của trường bao gồm năng lượng thay thế, nghiên cứu tác động của công nghệ mô phỏng trong giáo dục sức khỏe, in 3-D …

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay