MANITOBA – 2023 DỰ KIẾN CHO PHÉP ĐỊNH CƯ 9,500 ỨNG VIÊN, MỘT CON SỐ KỶ LỤC MỚI

MANITOBA SẼ CHO ĐỊNH CƯ 9,500 ỨNG VIÊN

bài viết của Báo CBC News

NGÀY 09/3/2023, BÁO CBC NEWS CỦA CANADA CÓ ĐĂNG BÀI ĐƯA TIN CÔNG BỐ CỦA BỘ TRƯỞNG LAO ĐỘNG & NHẬP CƯ MANITOBA, ÔNG JON REYES, VỀ QUYẾT TÂM GIA TĂNG LƯỢNG NGƯỜI ĐINH CƯ MỚI ĐẾN MANITOBA VÀO 2023 LÊN ĐẾN 9,500 NGƯỜI.

Tiếp theo việc cong bố Báo cáo Di trú của Ủy ban Di trú Manitoba IAC vào tháng 2/2023, đã chỉ ra thông tin liên quan và các khuyến nghị cho chính phủ liên quan di trú Manitoba, nay Bộ trưởng Reyes công bố sẽ tăng 3,175 người định cư mới cho 2023 so với con số 6,367 là lượng người đã được chấp thuận vào năm ngoái (2022).

MỘT SỐ CHI TIẾT ĐÁNG CHÚ Ý 

  1. Năm 2022 là năm ghi mốc ky lục về con số người định cư mới vào Manitoba, là 6,367 người (trong tổng số 13,030 hồ sơ xin xem xét / pooling);
  2. Năm 2023 này, Manitoba sẽ cố gắng tăng con số này lên 9,500;
  3. Ngành nghề đang được mời gọi nhiều nhất tại Manitoba là nghề “chăm sóc sức khỏe”

NHẬN ĐỊNH CỦA ADRT

  • Bang Manitoba là bang từng có chính sách di trú Lựa chọn Tỉnh bang PNP (Provincial Nominee Program) tiến bộ bậc nhất Canada. Các tỉnh bang khác của Canada ban hành các chính sách di trú của mình sau Manitoba. Trong vài năm gần đây, Manitoba đang cố gắng tìm lại sự thu hút, hấp dẫn của mình trong di trú đối với ứng viên toàn thế giới;
  • Song song đó, Manitoba cũng chú trọng việc giữ chân người mới nhập cư;
  • Sau đại dịch, khắp nơi cần tái cấu trúc và lao động là nguồn lực quan trọng bậc nhất cho sự tái phát triển đó.
  • ADRT tìm kiếm & sử dụng tin tức quan trọng về di trú, mặc dù đã cũ (2022-2023), để cung cấp thông tin đủ & góc nhìn quan trọng của di trú Manitoba 2024 và tiếp theo sau cho các khách hàng quan tâm;
  • Hiện tại đến tháng 3/2024, thống kê báo cáo kết quả di trú năm 2023 của Manitoba vẫn đang được chờ đợi.
Dịch & thảo luận: ADRT
Link thông tin gốc liên quan: Báo CBC News