MANITOBA – 2022 LƯỢNG NGƯỜI ĐỊNH CƯ TĂNG CAO KỶ LỤC CUỐI NĂM & SẼ TIẾP TỤC TĂNG

MANITOBA CÓ LƯỢNG NHẬP CƯ TĂNG CAO

bài viết của Báo CBC News

NGÀY 14/02/2023, BÁO CBC NEWS CỦA CANADA CÓ ĐĂNG BÀI PHÂN TÍCH BÁO CÁO CỦA TỈNH BANG MANITOBA VỀ TÌNH HÌNH DI TRÚ CỦA BANG NÀY CHO ĐẾN CUỐI 2022.

ỦY BAN DI TRÚ (IMMIGRATION AVISORY COUNCIL/ IAC) CỦA MANITOBA THÀNH LẬP VÀO THÁNG 2/2022 NHẰM GIÚP BỘ TRƯỞNG LAO ĐỘNG & DI TRÚ CÓ THÔNG TIN KỊP THỜI BÁO CÁO QUỐC HỘI ĐỀ RA CHÍNH SÁCH PHÙ HỢP. THÁNG 2/2023, IAC BÁO CÁO LẦN ĐẦU TIÊN VỀ TÌNH HÌNH DI TRÚ MANITOBA SAU 1 NĂM THÀNH LẬP.

Các chi tiết đáng chú ý của báo cáo tháng 2/2023 của IAC như sau:

MỘT SỐ CHI TIẾT ĐÁNG CHÚ Ý DO IAC MANITOBA NÊU RA

  1. Trong báo cáo đầu tiên của mình, Ủy ban IAC đã nêu ra 70 đề xuất cho Bộ trưởng Di trú Manitoba nhằm nâng cao chất lượng & hiệu quả nền di trú bang này;
  2. Năm 2022, bang Manitoba đã nhận vào số lượng người định cư nhiều kỷ lục (từ 1998) là 6,367 hồ sơ thông qua chương trình Lựa chọn Tỉnh bang PNP của mình. Con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong các năm tới, Bộ trưởng Jon Reyes nhấn mạnh, con số dự kiến là 10,000;
  3. Trong số đó, 18% người sẽ định cư NGOÀI thành phố Winnipeg, thủ phủ bang Manitoba, bao gồm các thành phố như Neepawa, Brandon, Steinbach, Morden, Winkler và Thompson;
  4. Hàng năm, chuơng trình Lựa chọn Tỉnh bang PNP của Manitoba mang đến cho tỉnh này khoảng 65% lượng người định cư; (Xem thêm chi tiết về Chương trình PNP tại Canada)
  5. Tỷ lệ giữ chân người định cư mới tại Manitoba là khoảng 75% trong vòng 5 năm; (Xem thêm chi tiết về tỷ lệ giữ người định cư tại Canada)
  6. Ủy ban IAC cũng nêu ra các vướng mắc cần giải quyết như là thời gian xử lý hồ sơ PNP ở cấp liên bang (IRCC), linh động hóa chuẩn Anh văn,…

NHẬN ĐỊNH CỦA THE ANDREW DUONG RCIC & TEAM

  • Manitoba thể hiện quyết tâm cao khi thành lập Ủy ban IAC năm 2022 và 1 năm sau đó Ủy ban đã ban hành Báo cáo đầu tiên về Di trú như hôm nay;
  • Hy vọng các sáng kiến và thông tin sẽ trở thành hữu ích cho tỉnh bang trong thời gian gần nhất;
  • Bang Manitoba là bang từng có chính sách di trú Lựa chọn Tỉnh bang PNP (Provincial Nominee Program) tiến bộ bậc nhất Canada. Các tỉnh bang khác của Canada ban hành các chính sách di trú của mình sau Manitoba. Trong vài năm gần đây, Manitoba đang cố gắng tìm lại sự thu hút, hấp dẫn của mình trong di trú đối với ứng viên toàn thế giới;
  • ADRT tìm kiếm & sử dụng tin tức quan trọng về di trú, mặc dù đã cũ (2022-2023) về di trú Manitoba, để cung cấp thông tin đủ & góc nhìn quan trọng cho di trú Manitoba từ 2024 và các năm sau đến đọc giả quan tâm;