LÝ LỊCH TƯ PHÁP (Police Clearance Certificate/ Criminal Check Record)

LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Criminal Check Record

Lý lịch tư pháp là một trong những giấy tờ quan trọng trong hồ sơ xin visa Canada.

Tùy theo luật định của mỗi quốc gia mà thời gian của Lý lịch tư pháp sẽ khác nhau. Vì vậy, người nộp hồ sơ visa cần lưu ý về thời gian hiệu lực này để đảm bảo hồ sơ di trú Canada hợp lệ.

Những yếu tố ảnh hưởng đến khoảng thời gian nhanh hay lâu để Lý lịch Tư pháp được cấp:

  • Đương sự cư trú tại nhiều nơi khác nhau: Cơ quan Công an cần phải gởi phiếu xác minh đến tất cả những nơi mà đương sự đã từng cư trú. Sau khi có kết quả trả lời từ những nơi này, Cơ quan công an sẽ gởi kết quả xác minh đến Sở Tư pháp. Từ kết quả của Cơ quan công an, Sở Tư pháp tiến hành cấp phiếu cho đương sự.
  • Trường hợp đương sự đã từng có tiền án, tiền sự hoặc có liên quan đến vụ án hình sự: thời gian xác minh sẽ cần dài hơn.
  • Thông thường thì hồ sơ sẽ được giải quyết trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.

Nguồn: dichvucong.gov.vn