Lưu ý khi thực hiện chứng thư đầu tư đảm bảo với CES

Về việc du học Canada theo chương trình CES (Canada Express Study), bên cạnh việc chọn ngành học phù hợp trong chương trình CES, đầu tư đảm bảo du học Canada cần lưu ý những điều sau:

  • Tiền gửi đến ngân hàng Scotia tại Canada phải được gửi từ một tài khoản đứng tên bạn (hoặc đứng chung với cha mẹ của bạn) tại Việt Nam.
  • Tiền chuyển từ tài khoản ngân hàng của các phía thứ ba (ví như như tài khoản riêng của cha mẹ, của người thân hoặc của bạn bè) hoặc từ các nguồn khác như Money Exchange House, Money Transfer Services, Third Party Services đều bị từ chối.
  • Các ngân hàng trung gian thường thu phí dịch vụ chuyển tiền điện tử và chi phí này bạn sẽ phải chi trả hoàn toàn cho ngân hàng đó. Scotiabank sẽ phải nhận đủ $10,200 CAD (gồm $10,000 CAD vào Scotiabank Investment Account của bạn và $200 CAD lệ phí hành chính).
  • Khi tới Canada, bạn hay tới chi nhánh ngân hàng Scotia gần nhất để mở tài khoản ký thác cá nhân và để mua GIC của bạn. Các giấy tờ mang theo bao gồm: Giấy xác nhận chỉ dẫn đầu tư (Investment Directions), Hộ chiếu, Thư nhập học (hoặc thẻ căn cước sinh viên), Giấy phép du học (mẫu IMM1442) và Thư chào mừng (Welcome Letter) của bạn.
  • Việc trả tiền của ngân hàng được sắp xếp theo lịch trình như sau: tháng đầu tiên bạn sẽ nhận được $2000 CAD, các tháng tiếp theo sẽ là $800 CAD. Tuy nhiên, khi sang Canada bạn nên nghĩ tới việc mang thêm tiền vì đôi khi số tiền sinh hoạt cho cuộc sống bên đó nhiều hơn số tiền được hoàn trả từ GIC.
  • Khi bạn bị từ chối cấp giấy phép du học bạn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền bạn đã đầu tư vào ngân hàng Scotia ($10,000 CAD) nếu như bạn cung cấp bằng chứng để chứng minh như: giấy phép du học của bạn bị từ chối hoặc đơn xin nhập học với một trường tại Canada đã bị từ chối hoặc bạn đã rút đơn ghi danh với một trường tại Canada trước khi hoặc sau khi bạn đến Canada.
  • Bạn có thể điền Đơn xin trả lại tiền (Refund Application) trực tuyến tại websitescotiabank.com/vietnamstudents và làm theo hướng dẫn trong đó. Với thông tin mà bạn cung cấp, ngân hàng Scotia sẽ xác nhận lại với Tổng lãnh sự quán Canada tại Việt Nam. Khi việc xác nhận hoàn tất, ngân hàng Scotia sẽ hoàn trả lại số tiền vốn còn nợ cùng với bất cứ khoản tiền lãi được tích lũy từ tiền vốn. Sau khi ngân hàng Scotia chuyển tiền cho ngân hàng của bạn tại Việt Nam, họ sẽ cung cấp cho bạn một xác nhận bằng email gửi bảo mật. (Tài khoản để nhận tiền từ ngân hàng Scotia phải mang tên bạn hoặc đứng tên chung với cha mẹ).
  • Việc trả lại tiền sẽ phải mất tối thiểu là bốn tuần kể từ ngày ngân hàng Scotia nhận được Đơn xin trả lại tiền đã được điền đầy đủ thông tin và đúng. Nếu như có bất kỳ sự chỉnh sửa nào thì việc trả lại tiền có thể bị chậm trễ.
  • Chi phí hành chính để giải quyết đơn hoặc các chi phí khác phát sinh trong lúc trả lại tiền bởi các ngân hàng trung gian bạn phải chi trả hoàn toàn số tiền đó.

Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay