LUẬT DI TRÚ CANADA: TRẺ EM ĐI THEO CHA MẸ ĐẾN CANADA

ĐIỀU CHỈNH LUẬT NHẬP CƯ VÀ BẢO VỆ TỊ NẠN
Ngày 23/6/2014, Bộ Di Trú Canada có Quyết Định chỉnh sửa Điều R2[b] Luật Nhập Cư và Bảo Vệ Tị Nạn – Immigration and Refugee Protection Act, liên quan đến định nghĩa của trẻ em được xin đi đến Canada theo cha mẹ. Trẻ em thuộc dạng “có thể xin đi cùng với cha mẹ đến Canada” được gọi là TRẺ PHỤ THUỘC (dependent child). Sự thay đổi này có nội dung như sau:
1. Giảm độ tuổi của “trẻ phụ thuộc” từ 22 xuống còn 19 tuổi
2. Đổi điều kiện phụ cho trẻ trên 19 là dù có còn đi học vẫn không được xem là trẻ phụ thuộc
3. Quy định “cố định tuổi” hay “lock-in age” vẫn được áp dụng, và sẽ mở rộng ra đến thời điểm ứng viên đã nộp hồ sơ đợt đầu tiên xin định cư nếu quy trình xin định cư của họ gồm nhiều đợt.

SỰ THAY ĐỔI NÀY MANG LẠI SỰ THUẬN LỢI VÀ BẤT LỢI NÀO
[+] Về chi tiết 1
Trước khi có Quyết Định này, trẻ được được xem là “trẻ phụ thuộc“ có độ tuổi lên đến 22. Từ khi có Quyết Định, chỉ trẻ có tuổi từ 19 trở xuống mới đủ điều kiện.
Quy Định mới rõ ràng là bất lợi cho mọi ứng viên.
[+] Về chi tiết 2
Trước đây, nếu trẻ trên tuổi, nhưng chứng minh được vẫn còn đi học và vẫn phải nhận chu cấp tài chính từ cha mẹ, thì vẫn có thể được xem là “trẻ phụ thuộc”.
Quy Định này đã bãi bỏ “ưu ái” đó, và rõ ràng là bất lợi cho mọi ứng viên.
[+] Về chi tiết 3
Quy định này có nghĩa “người xin nhập cư sẽ được tính tuổi LÚC NỘP hồ sơ xin visa định cư, không phụ thuộc thời gian hồ sơ được xét (có thể sau vài năm)”.
Trước đây, quy định “tiến bộ” này chỉ tính từ thời điểm ứng viên nộp hồ sơ xin visa định cư lên chính phủ Liên Bang. Sau này, ứng viên sẽ được xét “cố định tuổi” từ lúc nộp hồ sơ đợt đầu tiên trước đó, nếu quy trình xin định cư của họ đòi hỏi nhiều đợt nộp hồ sơ.
Điều này rất có ý nghĩa cho ứng viên xin định cư thông qua các chương trình của Tỉnh Bang – Provincial Nominee Programs, vì lý do là “ứng viên phải xin Tỉnh Bang chấp nhận, trước khi có thể nộp hồ sơ xin visa lên Liên Bang, mà thời gian xét đơn của Tỉnh bang có thể kéo dài, lên đến vài năm.

LỜI KHUYÊN CỦA CHUYÊN GIA
[*] Luật Di Trú Canada (cũng có thể của các nước khác) luôn thay đổi, và luôn theo xu hướng khó khăn hơn;
[*] Thời gian luôn là mấu chốt trong các dự án xin di trú. Nộp hồ sơ sớm sẽ tận dụng được chính sách hiện tại, tránh được các thay đổi (luôn khó khăn hơn) trong tương lai, tức là tránh các “rủi ro về chính sách”.