LUẬT DI TRÚ CANADA: PHÍ TƯ VẤN DI TRÚ

Theo quy định của Điều Luật C-35 bổ sung chỉnh sửa Luật Di Trú Canada (Immigration & Refugee Protection Act IRPA), thì phí khách hàng trả cho Luật Sư Di Trú được định nghĩa là:

[1] Tiền mà Khách hàng trả cho thời gian của Luật Sư để đại diện chính thức cho Khách hàng giao tiếp với mọi bậc Chính Phủ Canada,
[2] Tiền mà Khách hàng trả cho thời gian & thông tin của Luật Sư để tư vấn, hướng dẫn, hoàn tất bộ hồ sơ xin visa tốt nhất dựa trên hồ sơ năng lực thật sự của Khách hàng,
[3] Tiền mà Khách hàng trả cho thời gian & thông tin của Luật Sư để nộp hồ sơ, theo dõi kết quả, thông báo và xử lý kết quả,
[4] Không phải tiền bỏ ra để mua visa hay mua sự chấp thuận visa.

Photo: Image courtesy of twobee ID-100130580 at FreeDigitalPhotos.net