LAO ĐỘNG & KỸ NĂNG – Nhà tuyển dụng Canada muốn gì

KỸ NĂNG MỀM, KỸ NĂNG CỨNG, KINH NGHIỆM

là cần thiết cho làm việc ở Canada

Nhà tuyển dụng Canada muốn gì?

Nhìn chung, chỉ có kỹ năng cứng hoặc kỹ năng kỹ thuật thôi là chưa đủ. Các nhà tuyển dụng Canada muốn thuê những người có cả kỹ năng mềm.

Kĩ năng mềm

Kỹ năng mềm đôi khi được gọi là kỹ năng làm việc. Chúng bao gồm:

  • Giao tiếp
  • Giải quyết vấn đề
  • Thái độ và hành vi tích cực
  • Khả năng thích ứng
  • Làm việc nhóm

Nhà tuyển dụng mong muốn mọi nhân viên đều có những kỹ năng này. Một người có những kỹ năng này sẽ có thể học hỏi và phát triển trong công việc. Những người này có thể hòa hợp với đồng nghiệp của họ và là tài sản lâu dài của tổ chức.

Kỹ năng cứng hoặc Kỹ năng kỹ thuật

Mỗi loại công việc đều có bộ kỹ năng riêng, được gọi là kỹ năng cứng. Kỹ năng cứng là những kỹ năng kỹ thuật bạn cần để thực hiện một công việc nhất định. Ví dụ:

  • Sử dụng máy tính
  • Đo lường và tính toán
  • Phân tích dữ liệu
  • Nói một ngôn ngữ
  • Vận hành máy

Kinh nghiệm

Nắm thông tin thị trường lao động có thể giúp bạn xác định loại kinh nghiệm mà nhà tuyển dụng mong muốn. Thị trường lao động có rất nhiều thứ, bao gồm thông tin về việc làm và tiền lương, các ngành nghề, thông tin chung về thành phố và cộng đồng, xu hướng và điều kiện trong tương lai, các số liệu thống kê.

Trình độ chuyên môn của bạn được đánh giá như thế nào ở Canada là rất quan trọng. Nó có thể giúp bạn tìm việc làm trong lĩnh vực của bạn. Bằng cách tìm hiểu xem kinh nghiệm của bạn được đánh giá như thế nào, bạn sẽ biết liệu mình có cần bổ sung thêm bất kỳ kiến thức học thuật hoặc kỳ thi nào để có được loại công việc tương tự ở Canada hay không.

Bạn có thể cần phải đánh giá bằng cấp học thuật hoặc chuyên môn của mình. Trong một số ngành nghề được quản lý, bạn không thể làm việc trong lĩnh vực của mình trừ khi bạn đã được đánh giá lại bằng cấp và kinh nghiệm của mình. Sau đó, bạn cần có khả năng cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn có những kỹ năng này.

Trang phục để thành công

Cách bạn ăn mặc và trình bày trong ngày phỏng vấn có thể ảnh hưởng đến kết quả của bạn. Các nhà tuyển dụng Canada mong đợi ứng viên ăn mặc chỉnh tề để tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp. Ba tiêu chí quan trọng mà họ mong đợi là vẻ ngoài sạch sẽ, phù hợp và gọn gàng.

Tổng hợp: Huệ Chi

Nguồn: Settlement.org