LAO ĐỘNG & KỸ NĂNG – Kinh nghiệm ở Canada quan trọng thế nào?

CÓ KINH NGHIỆM TẠI CANADA LÀ QUAN TRỌNG

là cần thiết cho làm việc ở Canada

Những ứng viên quan tâm di trú đến Canada và nhiều người mới đến Canada phải đối mặt với một số rào cản vì họ không có “kinh nghiệm ở Canada”.

Khái niệm này (KINH NGHIỆM Ở CANADA) có thể đề cập đến:

  • Khả năng ngôn ngữ và giao tiếp của bạn
  • Kiến thức của bạn về tiêu chuẩn làm việc của Canada
  • Kiến thức của bạn về luật pháp Canada
  • Khả năng hòa nhập với văn hóa nơi làm việc của Canada

Trong một số trường hợp, người sử dụng lao động sử dụng cụm từ “thiếu kinh nghiệm ở Canada” như một cách thuận tiện để phân biệt đối xử với người mới đến. Nếu bạn cảm thấy mình bị phân biệt đối xử, bạn có thể liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý Nhân quyền hoặc Phòng Pháp lý cộng đồng.

Việc có được kinh nghiệm ở Canada có thể là một thách thức. Một số đề xuất của chúng tôi:

  • Đánh giá trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của bạn để chứng minh tính tương đương của chúng ở Canada.
  • Cung cấp bằng chứng về kinh nghiệm làm việc có liên quan để được cấp giấy phép.
  • Nói chuyện với những người khác trong lĩnh vực hoặc cộng đồng của bạn để xem họ đã làm gì và họ muốn giới thiệu những gì.
  • Nhận công việc tình nguyện trong quá trình tìm việc. Một cơ hội tình nguyện trong lĩnh vực của bạn hoặc một công việc có liên quan đến một số kỹ năng cần thiết để thực hiện nghề nghiệp của bạn là một cách tốt để có được kinh nghiệm làm việc ở Canada.

Tổng hợp: Huệ Chi

Nguồn: Settlement.org