Lao động chuyên nghiệp nội địa

Ứng viên đang ở Canada (tạm cư) là du học sinh hoặc lao động ngắn hạn, có đủ thời gian làm việc và có hợp đồng làm việc phù hợp sẽ có tiềm năng di dân theo diện Lao động chuyên nghiệp nội địa (from in-land).

Khi đủ điều kiện nộp hồ sơ xin định cư, sẽ có nhiều khả năng được gia hạn visa tạm cư để lưu lại Canada đến khi có kết quả.

Chương trình Xét Tuyển Nhanh Express Entry sẽ khiến thời gian xử lý hồ sơ đạt chuẩn xin visa rút ngắn đáng kể, tính bằng tháng.

Có kinh nghiệm làm việc trên Canada từ một năm, có bằng sau phổ thông của Canada, và bằng Anh văn.

Photo: Pixabay | library-la-trobe-study-students-159775