LANGARA COLLEGE

Được thành lập năm 1970, toạ lạc tại trung tâm thành phố Vancouver, Langara College là trường cao đẳng công lập cung cấp các chương trình chuyển tiếp đại học, cử nhân, cao đẳng nghề và tiếng Anh học thuật.

✔️Các chương trình đào tạo nổi bật: Cử Nhân Liên Kết Đại Học Khối Ngành Nghệ Thuật và Khoa Học, Chứng Chỉ Sau Đại Học Quản Trị Kinh Doanh, Vận Tải và Chuỗi Cung Ứng, Kế Toán, Cao Đẳng Về Khoa Học

♦ Hơn 16,000 sinh viên học tập tại trường với 5,000 sinh viên quốc tế
♦ Có thể tích lũy tín chỉ trong 1 tới 2 năm đầu sau đó chuyển tiếp sang các trường đại học yêu thích
♦ Cung cấp thêm các chương trình tiếng Anh học thuật ngay tại trường
♦ Môi trường học tập chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại
♦ Sinh viên được tham gia nhiều hoạt động tình nguyện và các chương trình ngoại khóa khác

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay