KỸ NĂNG – CÓ NÊN LÀM VIỆC THIỆN NGUYỆN TẠI CANADA KHÔNG?

CÓ NÊN LÀM THIỆN NGUYỆN?

Chia sẻ Kỹ Năng Canada

Tôi có nên làm việc tình nguyện (volunteer) để có kinh nghiệm ở Canada không?

Làm công việc tình nguyện là một cách tuyệt vời để có được kinh nghiệm và sự giới thiệu (mối quan hệ) ở Canada. Ngoài ra còn có nhiều lợi ích khác khi tham gia tình nguyện trong cộng đồng nơi bạn sống.

Tình nguyện là công việc không được trả lương. Thông thường, các vị trí tình nguyện viên là ở các tổ chức phi lợi nhuận hoặc từ thiện.

Hoạt động tình nguyện có thể giúp bạn:

  • Có kinh nghiệm làm việc ở Canada.
  • Có được kiến thức thực tế về nơi làm việc ở Canada.
  • Thực hành tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của bạn.
  • Kết bạn và tạo lập các iên hệ mới.
  • Nhận được sự giới thiệu tại Canada.
  • Nhận được lời mời làm việc.
  • Đảm nhận những trách nhiệm mới.
  • Phát triển các kỹ năng mới – chẳng hạn như kỹ năng kết nối, giao tiếp, tổ chức, gây quỹ.
  • Tìm hiểu về các vấn đề ảnh hưởng đến cộng đồng.

Các trung tâm tình nguyện sẽ giúp bạn kết nối với các tổ chức cần tình nguyện viên.

Một cách khác để tích lũy kinh nghiệm ở Canada là đi thực tập.

Nhiều cơ quan cộng đồng có thể giúp bạn tìm việc làm hoặc tìm kiếm tình nguyện viên. Để tìm trợ giúp, hãy truy cập “Service Near Me”  và tìm kiếm “employment service”  trong khu vực bạn đang sống.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù có nhiều người làm việc tình nguyện để tích lũy kinh nghiệm ở Canada nhưng trong hầu hết các trường hợp, các nhà tuyển dụng không được phân biệt đối xử nếu bạn không có kinh nghiệm ở Canada.

Tóm lược & dịch: Huệ Chi (12/2023)

Nguồn: Settlement.org