Kwantlen Polytechnic University

Kwantlen Polytechnic University (KPU) – thành lập năm 1981 – là trường đại học bách khoa duy nhất tại Canada. Ngoài các chương trình học truyền thống, trường tập trung vào đào tạo các kỹ năng thực tế cho sinh viên. Nằm tại khu vực Metro – Vancouver, tỉnh British Columbia, Kwantlen Polytechnic University (KPU) sở hữu 5 cơ sở và hiện đang đào tạo hơn 20.000 sinh viên. Là một trường tập trung vào giảng dạy và lấy sinh viên làm trọng tâm, sĩ số lớn học tối đa là 35 sinh viên/ lớp. Là trường bách khoa nên trường luôn giữ mối quan hệ mật thiết với các tổ chức và đối tác kinh tế nhằm đảm bảo sinh viên có sự chuẩn bị tốt khi tham gia vào thị trường lao động. Kwantlen Polytechnic University (KPU) cung cấp 135 chương trình trong các lĩnh vực Nghệ thuật, Kinh doanh, Thiết kế, Khoa học và Cây trồng, Sức khỏe, Thương mại và Công nghệ. Ngoài ra, trường còn cung cấp các chương trình sau đại học như Kinh doanh và Thiết kế. 

Trường có 3 kỳ nhập học chính vào tháng 1, tháng 5 và tháng 9. Kwantlen Polytechnic University (KPU) cũng liên kết với các trường đối tác đào tạo thạc sĩ ngành tài chính, Du lịch và một số ngành khác.

Chương trình nổi bật:

  • Cử nhân Thời trang, Công nghệ và Thiết kế sản phẩm độc đáo nhất ở phía Tây Canada.
  • Văn bằng sản xuất Bia độc nhất ở BC và là chương trình sản xuất Bia đầu tiên ở Canada được công nhận bởi Hiệp hội bia Master Brewers.
  • Cư nhân Thiết kế nội thất là ngành đầu tiên được công nhận tại tỉnh BC.
  • KPU là đại học công lập đầu tiên cung cấp chương trình nghiên cứu Y học cổ truyền Trung Quốc.
  • Cử nhân Khoa học cây trồng thuộc khoa Sinh thái đô thị là ngành duy nhất ở Bắc Mỹ nghiên cứu về Sinh thái đô thị.

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay