KING’S UNIVERSITY COLLEGE AT WESTERN UNIVERSITY

KING’S UNIVERSITY COLLEGE AT WESTERN UNIVERSITY tọa lạc tại trung tâm thành phố London, Canada. Trường thành lập năm 1954 và hiện có hơn 3,100 sinh viên Canada và 440 sinh viên quốc tế theo học.

Trường cung cấp các chương trình Cử nhân danh dự của các chuyên ngành như Ngệ thuật và Nhân văn, Khoa học xã hội, Nghiên cứu kinh doanh và Nghiên cứu liên ngành.

Một số chương trình nổi bật:
♦ Nghiên cứu tổ chức & Quản lý
♦ Nghiên cứu hòa bình và Công bằng xã hội
♦ Tổ chức trẻ em và Xã hội
♦ Công tác xã hội
♦ Khoa học Xã hội và Nhân văn

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay