KINESIOLOGY – NGÀNH VẬN ĐỘNG HỌC TẠI UNIVERSITY OF FRASER VALLEY (UFV)

NGÀNH VẬN ĐỘNG HỌC (Kinesiology degree) TẠI UNIVERSITY OF FRASER VALLEY (UFV):

 • Bậc đào tạo: Cử nhân (Bachelor of Kinesiology degree)
 • Chương trình Cử nhân Vận động học cung cấp kiến thức sâu rộng về lĩnh vực vận động học và chuẩn bị cho sinh viên theo đuổi nhiều ngành nghề khác nhau. Cụ thể, chuyên ngành Khoa học Thể thao chuẩn bị cho sinh viên đăng ký trở thành Bác sĩ chuyên khoa Vận động thực hành, học tiếp sau đại học và/hoặc nghiên cứu chuyên nghiệp (chẳng hạn như vật lý trị liệu, y học hoặc chỉnh hình). Chuyên ngành Sư phạm chuẩn bị cho sinh viên bước vào chương trình cấp chứng chỉ giáo viên, cao học và nghề nghiệp với tư cách là huấn luyện viên.

Yêu cầu đầu vào

 • Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
 • Yêu cầu Tiếng Anh
 • Đạt điểm C một trong các môn Thống kê 12, Toán cơ bản 12 hoặc Giải tích 12
  Đạt C+ một trong các môn Giải phẫu và Sinh lý học 12, Sinh học 12, Hóa học 12 hoặc Vật lý 12
  Giáo dục Thể chất và Sức khỏe Lớp 11 và/hoặc Lớp 12 được khuyến nghị, hoặc tham gia hoạt động thể chất hoặc giải trí.

Lưu ý: Các khóa học tại UFV rất cạnh tranh. Do đó, việc bạn có nhận được thư mời nhập học của UFV là không thể đảm bảo, ngay cả khi bạn đáp ứng các yêu cầu nhập học tối thiểu của chương trình.

Kỳ nhập học

Các khóa học được bắt đầu vào học kỳ mùa thu, mùa đông và mùa hè.

Căn cứ quyết định tuyển sinh

 • Ứng viên phải đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào tối thiểu.
 • Những ứng viên đủ điều kiện sẽ được xem xét theo thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm trung bình tuyển sinh được tính dựa trên ba khóa học bắt buộc ở trên.
 • Những ứng viên không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu có thể được nhận vào Khóa học dự bị.

Thời lượng chương trình

Chương trình Cử nhân Vận động học có thể được hoàn thành trong bốn năm học toàn thời gian, với 10 môn học mỗi năm dương lịch.

Địa điểm học tập

Các khóa học được giảng dạy tại Abbotsford và Chilliwack. Trong quá trình học, sinh viên có thể di chuyển giữa các cơ sở này.

Yêu cầu tốt nghiệp
Sinh viên có trách nhiệm đảm bảo mình đủ điều kiện tốt nghiệp và nên thường xuyên tham khảo ý kiến của Cố vấn học tập. Để đủ điều kiện tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành chương trình Cử nhân Vận động học với điểm trung bình chương trình tối thiểu là 2,00.

Để tìm hiểu về các yêu cầu dành riêng cho chương trình, hãy truy cập website:

Tổng hợp: Huệ Chi

Nguồn: University of Fraser Valle