KHUYẾN CÁO CICC – CÓ HỢP PHÁP KHI HOÀN PHÍ TƯ VẤN ĐÃ ĐÓNG?

BẠN CÓ ĐƯỢC HOÀN PHÍ TƯ VẤN ĐÃ ĐÓNG?

Hướng dẫn của Đoàn Chuyên Gia TVDT Canada – CICC

Trang 13, mục “Chuyên gia tư vấn di trú có hoàn lại tiền cho tôi nếu tôi hủy hợp đồng của mình không?”

CICC trả lời & hướng dẫn:
• Nếu đơn xin của quý vị đã được gửi (đã hoàn tất & nộp) và quý vị đang chờ quyết định (quyết định của Bộ Di trú), việc hoàn lại tiền cho quý vị là điều bất hợp lý.
• Nếu đơn của quý vị chưa được nộp, quý vị có thể yêu cầu hoàn lại một phần tiền cho công việc mà chuyên gia tư vấn di trú của quý vị chưa thực hiện.

Tổng hợp: Andrew Duong, BSc, RCIC (10-2023)