Khởi nghiệp vùng đất mới – Beautiful British Columbia (Phần 2)

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ CANADA – KINH DOANH VÙNG MIỀN TẠI BANG BRITISH COLUMBIA (PILOT – BCPNP)

KHỞI NGHIỆP VÙNG ĐẤT MỚI – BEAUTIFUL BRITISH COLUMBIA

Câu hỏi: Các bước thực hiện Chương trình định cư theo diện Khởi nghiệp vùng đất mới – Beautiful British Columbia như thế nào? Và yêu cầu  xét duyệt của chương trình này là gì?

Tư vấn bởi: ông Andrew Anh TT Duong – CEO Canadian Dreams Immigration, Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC
____________________________________________________________________________________
PHẦN 2 – QUY TRÌNH TỔNG THỂ THEO QUY ĐỊNH
____________________________________________________________________________________

BƯỚC ĐẦU TIÊN là nộp hồ sơ ban đầu (Registration), tại bước này, ứng viên cần có:

• Kế Hoạch Kinh Doanh Khả Thi (sơ lược – Business Proposal)
• Giấy Giới Thiệu của chính quyền vùng miền (Referral Letter)
• Bằng anh văn IELTS 4.0 tối thiểu
• Phí chính phủ $300 CAD

BƯỚC THỨ HAI là chờ được chấm điểm và lựa chọn, tại bước này, ứng viên sẽ trải qua
• Khoảng 4 tuần sau có kết quả đạt điểm tối thiểu (điểm sàn) để vào Phòng Chờ
• Phòng Chờ: cho phép 180 ngày chờ lựa chọn
• Theo chu kỳ, BCPNP sẽ lựa chọn hồ sơ theo điểm, từ trên xuống theo yêu cầu của họ, tại từng thời điểm
• Nếu đủ điểm lựa chọn, sẽ được Thư Mời Nộp Hồ Sơ Chính Thức (Invitation to Apply)

BƯỚC THỨ BA là hoàn tât và nộp Hồ Sơ Chính Thức (Application), tại bước này, ứng viên cần có:
• Xác Minh Tài Sản (Net Worth Verification) thực hiện bởi các công ty được BC chỉ định
• Kế Hoạch Kinh Doanh hoàn chỉnh (Comprehensive Business Plan)
• Toàn bộ giấy tờ chứng mình Năng Lực đã khai ở bước Registration
• Phí chính phủ: $3,500 CAD

BƯỚC THỨ TƯ là chờ được xét hồ sơ và lựa chọn, tại bước này, ứng viên sẽ trải qua
• Phỏng vấn tại BC: có thể có
• Bổ túc giấy tờ hồ sơ, giải trình, giải thích…
• Khi Hồ Sơ Chính Thức đã được chấp thuận, sẽ có Thư Xác Nhận (Letter of Confirmation)
• Sẽ cần ký kết Hợp Đồng Thực Hiện với chính phủ BC (Performance Agreement)

BƯỚC THỨ NĂM là xin Work Permit (2 năm) và visa toàn gia đình, ứng viên sẽ cần
• Nộp hồ sơ xin các visa này trong vòng 90 ngày
• Các visa có thể được cấp trong vòng 4-8 tuần sau đó
BƯỚC THỨ SÁU là di trú đến Canada, ứng viên sẽ cần
• Đi Canada càng sớm càng tốt vì Work Permit và các visa sẽ chỉ có thời hạn giới hạn
• Trình Diện với chính phủ BC trong vòng 60 ngày sau đó
• Bắt tay vào ổn định cuộc sống và tạo lập doanh nghiệp

Start up - Beautiful British Columbia (Regional Pilot) 01Bảng Điểm đánh giá hồ sơ ban đầu. Nguồn: BC-PNP

Start up - Beautiful British Columbia (Regional Pilot) 02

Bảng so sánh hai diện định cư vào bang British Columbia. Nguồn: BC-PNP

Khởi nghiệp vùng đất mới - Beautiful British Columbia (Regional Pilot) Photo 02

Photo: Canadian Dreams Immigration – CDICS

____________________________________________________________________________________
Ghi chú: mọi chi tiết thông tin trình bày là ý kiến cá nhân của tác giả, không phải tư vấn luật di trú chính thức (not a legal advice), và do đó, người đọc tự chịu trách nhiệm nếu muốn sử dụng thông tin liên quan, và chúng tôi luôn khuyến khích việc sử dụng dịch vụ tư vấn chính thức của đơn vị tư vấn di trú hợp pháp để đảm bảo quyền lợi tối đa.