KHẢO SÁT 2024 – QUYẾT ĐỊNH DU HỌC CÁC NƯỚC CHỊU SỰ TÁC ĐỘNG NÀO?

Môi trường nhập cư, khả năng chi trả và cơ hội việc làm là những yếu tố tác động đến quyết định du học của sinh viên quốc tế.

Dưới đây là những điểm nổi bật:

  • Sinh viên quốc tế tiếp tục bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những cân nhắc về nghề nghiệp và quyền làm việc sau khi tốt nghiệp khi xem xét các lựa chọn du học theo nghiên cứu mới do AECC thực hiện vào tháng 3/2024 với hơn 8.300 sinh viên ở 124 quốc gia.
  • Những yêu cầu nhập cư mới tại các điểm đến hàng đầu đang dẫn đến sự không chắc chắn trong thị trường gửi sinh viên và một tỷ lệ đáng kể sinh viên tương lai được khảo sát đang thay đổi suy nghĩ về nơi học tập.
  • Nghiên cứu cho thấy rằng các cơ sở giáo dục ở Canada, Úc và Vương quốc Anh đang bị thách thức bởi chính sách của chính phủ về việc tuyển sinh quốc tế và liên hệ với sinh viên.

Tổng hợp: Huệ Chi