KHẢO SÁT 2024 – ĐIỂM ĐẾN DU HỌC ĐƯỢC SINH VIÊN QUỐC TẾ ƯA THÍCH NHẤT?

Hoa Kỳ nhận được sự quan tâm lớn hơn của sinh viên quốc tế trong bối cảnh thay đổi chính sách ở các điểm đến của đối thủ cạnh tranh.

Trong ấn bản mới nhất của nghiên cứu Tương lai mới nổi toàn cầu của IDP cho thấy Hoa Kỳ hiện là điểm đến học tập được ưa thích nhất đối với sinh viên quốc tế, tiếp theo sau là nước Úc và UK.

Canada hiện là điểm đến được ưa thích thứ tư (trong khi Canada đã từng là lựa chọn số 1 trong các cuộc khảo sát trước đó).

Sinh viên trong tương lai sẽ nghiên cứu thị trường việc làm ở các điểm đến du học trước khi nộp đơn cũng như sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi triển vọng nghề nghiệp khi quyết định nơi nộp đơn.

Hơn một nửa số sinh viên nhận thức được các chính sách ở quốc gia điểm đến có ảnh hưởng đến họ và nhiều người sẽ thay đổi chọn lựa nếu những chính sách này không cho thấy rằng quốc gia đó hoan nghênh sinh viên quốc tế.

Tổng hợp: Huệ Chi