KẾ HOẠCH NHẬP HỌC THÁNG 9-2020 (#1) HỆ THỐNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG / QUẬN RIVER EAST TRANSCONA, MANITOBA

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
KẾ HOẠCH NHẬP HỌC THÁNG 9-2020 CHO DU HỌC SINH CANADA – (#1) HỆ THỐNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG / QUẬN RIVER EAST TRANSCONA, MANITOBA

1. Sau khi Lệnh Hạn Chế Nhập Cảnh (Travel Ban – còn áp dụng đến ít nhất 31/7/2020) được dỡ bỏ, du học sinh có thể đi đến Canada để nhập học vào tháng 9/2020 theo visa được cấp.

2. Du học sinh khi đến Canada cần thực hiện Lệnh Cách Ly Bắt Buộc 14 ngày (Quarantine Policy – còn áp dụng đến ít nhất 31/8/2020) rồi mới được sinh hoạt bình thường (về nhà homestay hoặc người thân) và nhập học với học sinh bản xứ.

3. Du học sinh cần có hoặc/và Trường học hỗ trợ có một Kế Hoạch Cách Ly (Quarantine Plan) cụ thể rõ ràng để được Hải Quan CBSA chấp thuận cho nhập cảnh (*)

4. Cách thức học: có 3 cấp độ dự tính, trong đó cấp độ tốt nhất là học bình thường tại lớp (in-class 100%), cấp độ thấp nhất là học trực tuyến (on-line 100%) và cấp độ trung gian kết hợp hai hình thức (in-class & on-line per %). Mọi cố gắng hiện tại đều chuẩn bị cho khả năng quay lại tốt nhất (100% in-class), tuy nhiên cách thức học sẽ do Bộ Y tế từng tỉnh bang quyết định vào cuối tháng 8/2020.

5. NHẬN ĐỊNH CỦA CANADIAN DREAMS IMMIGRATION
(5.1). Trường River East Transcona thuộc bang Manitoba là một trong những nơi ban hành Thông Báo quan trọng này ĐẦU TIÊN. Mang lại cho du học sinh quốc tế một kế hoạch khá hoàn chỉnh, đúng luật và đáp ứng nhu cầu;

(5.2). Các hệ thống trường khác, các trường Cao đẳng Đại học khác… dự kiến cũng sẽ có kế hoạch cụ thể tương tự cho học sinh của mình sớm trong tháng 7/2020 theo yêu cầu của Luật Lệ chống dịch hiện hành của Canada;

(5.3). Kế hoạch cách ly tổng quát sẽ là (1) du học sinh được ở khách sạn, được lo ăn uống, an toàn an ninh, (2) cha mẹ đóng phí bổ sung, (3) có phương thức liên lạc thích hợp với bên ngoài trước khi đáp;

(5.4). Mỗi Trường/Quận sẽ có kế hoạch cụ thể khác nhau (*), du học sinh làm việc với Trường / Tư Vấn / Đại Diện / Luật Sư / Giám Hộ của mình để được hỗ trợ thông tin chính thống;

(5.5). Việc thực hiện các quy định (mùa dịch) của Canada về hạn chế nhập cảnh, cách ly hay cách thức học là bắt buộc (không thể khác), do đó, với mục tiêu đảm bảo việc nhập học đúng kế hoạch vào tháng 9/2020 (đảm bảo học đúng tuổi), du học sinh cần kế hoạch chi tiết và thực hiện theo những chi tiết này;

(5.6). Kế Hoạch chi tiết liên quan của Trường này và/hoặc của các Trường khác sẽ tiếp tục được Canadian Dreams Immigration cập nhật kịp thời!

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay