KẾ HOẠCH NHẬP HỌC THÁNG 9-2020 (#2) HỆ THỐNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUẬN CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA

KẾ HOẠCH NHẬP HỌC THÁNG 9-2020 (#2) HỆ THỐNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUẬN CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA

1. Sau khi Lệnh Hạn Chế Nhập Cảnh (Travel Ban – còn áp dụng đến ít nhất 31/7/2020) được dỡ bỏ, du học sinh có thể đi đến Canada để nhập học vào tháng 9/2020 theo visa được cấp.

2. Du học sinh khi đến Canada cần thực hiện Lệnh Cách Ly Bắt Buộc 14 ngày (Quarantine Policy – còn áp dụng đến ít nhất 31/8/2020) rồi mới được nhập học với học sinh bản xứ. LƯU Ý LÀ: QUẬN CHILLIWACK CHO PHÉP HỌC SINH CÁCH LY TẠI NHÀ HOMESTAY, KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN TRONG 14 NGÀY NÀY.

3. Quận/Trường hỗ trợ cho học sinh có một Kế Hoạch Cách Ly (Quarantine Plan) cụ thể rõ ràng để được Hải Quan CBSA chấp thuận cho nhập cảnh (***liên hệ để nhận kế hoạch chi tiết***)

4. Cách thức học: có 3 cấp độ dự tính, trong đó cấp độ tốt nhất là học bình thường tại lớp (in-class 100%), cấp độ thấp nhất là học trực tuyến (on-line 100%) và cấp độ trung gian kết hợp hai hình thức (in-class & on-line per %). Mọi cố gắng hiện tại đều chuẩn bị cho khả năng quay lại tốt nhất (100% in-class), tuy nhiên cách thức học sẽ do Bộ Y tế tỉnh bang quyết định vào cuối tháng 8/2020.

5. NHẬN ĐỊNH CỦA CANADIAN DREAMS IMMIGRATION
(5.1). Mỗi Trường/Quận sẽ có kế hoạch cụ thể khác nhau (*), du học sinh làm việc với Trường / Tư Vấn / Đại Diện / Luật Sư / Giám Hộ của mình để được hỗ trợ thông tin chính thống;

(5.2). Việc thực hiện các quy định (mùa dịch) của Canada về hạn chế nhập cảnh, cách ly hay cách thức học là bắt buộc (không thể khác), do đó, với mục tiêu đảm bảo việc nhập học đúng kế hoạch vào tháng 9/2020 (đảm bảo học đúng tuổi), du học sinh cần kế hoạch chi tiết và thực hiện theo những chi tiết này;

(5.3). Kế Hoạch chi tiết liên quan của Trường này và/hoặc của các Trường khác sẽ tiếp tục được Canadian Dreams Immigration cập nhật kịp thời!

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay