IRCC NEWS – QUY CHẾ MỚI CHO LAO ĐỘNG TẠM THỜI ĐƯỢC HỌC TẬP TẠI CANADA

NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM THỜI TẠI CANADA

được phép học tập tại Canada mà không cần Study Permit

Ngày 27/6/2023, Bộ Di trú Canada IRCC ra thông báo sẽ cho phép người lao động tạm thời tại Canada (có Giấy phép Làm việc – Work Permit) sẽ được phép học tập tại Canada mà không cần xin Giấy phép Học tập (GPHT – Study Permit).
Trước đây, người lao động tạm thời chỉ được học các khóa học có thời lượng ngắn hơn 6 tháng. Nếu muốn học các khóa học trên 6 tháng, họ cần phải xin Giấy phép Học tập riêng. Người lao động có thể học toàn thời gian lẫn bán thời gian cho đến khi hết hạn Giấy phép Làm việc hoặc đến khi Chính sách này hết hạn.
Chính sách mới sẽ áp dụng cho người lao động tạm thời có giấy phép làm việc còn hạn đến ngày 27/6/2023. Chính sách sẽ kéo dài 3 năm.
NHẬN ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA DI TRÚ CANADA
  • Người lao động có thể có cơ hội học tập để nâng cấp nghề nghiệp, đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp (professional, red-seal,…) một cách không giới hạn về thời lượng, chọn ngành hay giấy phép.
  • Với việc được phép nâng cấp học vấn, bao gồm ngoại ngữ, ngay tại Canada, đối tượng lao động tạm thời sẽ có nhiều cơ hội nâng cao khả năng xin định cư của mình vào Canada khi có thể nâng cao điểm số khi xin định cư diện lao động theo luật hiện hành.
  • Một động thái hỗ trợ người lao động nước ngoài tại Canada rất có giá trị.
  • Chưa có thông báo liên quan về Post Graduate Work Permit cho đối tượng này (***).
Dịch & thảo luận: Andrew Duong, BSc, RCIC (7-2023)

Nguồn: IRCC

DISCLAIMER – KHUYẾN NGHỊ

Nội dung được chia sẻ của bài viết mang ý nghĩa cung cấp thông tin tích cực và hữu ích đến đại chúng có nhu cầu di trú để tham khảo, và không phải là tư vấn di trú chính thức. Do vậy, dù nội dung có thể thiếu/ sai sót nhưng do chúng không mang tính đảm bảo cho bất kỳ kết quả áp dụng nào, chúng tôi miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.

Nội dung được trích dẫn từ thông tin chính thức trên website của Bộ Di Trú Canada, công khai cho mọi người truy cập. Nhận định của cá nhân người viết mang tính xây dựng, tích cực, với mong muốn cải thiện nền di trú Canada lành mạnh văn minh.