IRCC NEWS – CẬP NHẬT YÊU CẦU VỀ NGÔN NGỮ KHI DU HỌC DIỆN SDS

SDS – STUDENT DIRECT STREAM

Xét duyệt hồ sơ du học nhanh

Bộ Di trú Canada vừa cập nhật yêu cầu về Ngôn ngữ trong xét duyệt hồ sơ du học nhanh theo diện SDS – Student Direct Stream.

 • Yêu cầu Sinh viên phải có kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ đáp ứng số điểm yêu cầu tối thiểu.
 • Kết quả kiểm tra phải dưới 2 năm khi nộp hồ sơ.
 • Các bài kiểm tra phải được thực hiện trực tiếp; kiểm tra trực tuyến không được chấp nhận.

Nếu hồ sơ nộp trước ngày 10 tháng 8 năm 2023

 • IRCC chỉ chấp nhận Bài Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế (IELTS) hợp lệ.
 • Kết quả kiểm tra phải thể hiện điểm IELTS từ 6 trở lên ở mỗi khả năng ngôn ngữ (nghe, đọc, viết và nói).

Nếu hồ sơ nộp vào hoặc sau ngày 10 tháng 8 năm 2023

 • Chấp nhận kết quả từ một trong những bài kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ dưới đây cho thấy tất cả bốn khả năng ngôn ngữ đã được kiểm tra (nói, nghe, đọc và viết).
 • Các bài kiểm tra ngôn ngữ này phải được thực hiện bằng hình thức trực tiếp. Các bài kiểm tra trực tuyến sẽ không được chấp nhận.
 • Bài kiểm tra Tiếng Anh học thuật Canada (CAEL)
 • Chương trình Chỉ số Thông thạo Anh ngữ của Canada (CELPIP)
 • Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế Học thuật (IELTS Academic): yêu cầu điểm IELTS Academic chung tối thiểu là 6.
 • Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế Tổng quát (IELTS General): yêu cầu điểm IELTS General tương đương với điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada từ 7 trở lên cho từng khả năng.
 • Bài Kiểm tra tiếng Anh Pearson Học thuật (PTE Academic): yêu cầu tổng điểm PTE Academic tối thiểu là 60.
 • Bài Kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ (TOEFL iBT): yêu cầu điểm tổng thể tối thiểu TOEFL iBT là 83.
Tổng hợp: Huệ Chi

Nguồn: IRCC