IRCC NEWS – CANADA THÔNG BÁO CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐỊNH CƯ CHI TIẾT CHO 2024-2026

Kế hoạch Định cư Chi tiết Canada cho 2024-2025-2026

Ngày 1/11/2023, Bộ Di trú Canada công bố thông tin chi tiết về Kế hoạch Mức độ Nhập cư của Chính phủ Canada cho năm 2024-2026. Tiếp theo Kế hoạch 2023-2025, Canada đặt mục tiêu chào đón 485.000 thường trú nhân mới vào năm 2024, 500.000 vào năm 2025 và ổn định ở mức 500.000 vào năm 2026. Kế hoạch này ưu tiên tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ đoàn tụ gia đình, đồng thời ứng phó với các cuộc khủng hoảng nhân đạo và công nhận nhập cư tăng nhanh trong những năm gần đây. Dựa trên việc đạt được mục tiêu 4,4% số thường trú nhân nói tiếng Pháp bên ngoài Quebec vào năm 2022, Kế hoạch này bao gồm các mục tiêu mới hàng năm và tăng dần số lượng thường trú nhân nói tiếng Pháp bên ngoài Quebec: 6% vào năm 2024, 7% vào năm 2025 và 8% vào năm 2026.

Người nhập cư có vai trò quan trọng trong thị trường lao động và phát triển nền kinh tế của Canada hiện tại và trong tương lai, giúp đảm bảo Canada đủ nguồn nhân lực có các kỹ năng cần thiết để đáp ứng các mục tiêu chính như hỗ trợ các sáng kiến bền vững để chuyển đổi sang môi trường xanh (net-zero) và nền kinh tế số, thu hẹp khoảng cách về lực lượng lao động trong các lĩnh vực quan trọng (ví dụ: y tế, Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM), thương mại, giao thông vận tải và nông nghiệp).

Đối với Mảng Đoàn tụ Gia đình, sự hỗ trợ của gia đình rất quan trọng đối với hạnh phúc và khả năng thích ứng xã hội của người mới đến, đồng thời nó cũng mang lại lợi ích kinh tế. Vợ chồng và bạn đời thường tham gia lực lượng lao động và giúp bổ sung thu nhập cho hộ gia đình, đồng thời cha mẹ và ông bà thường cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện cho người bảo lãnh của họ tham gia hoặc duy trì lực lượng lao động.

Canada có truyền thống mạnh mẽ và đáng tự hào về việc bảo vệ những người gặp khó khăn và sự cống hiến của Chính phủ trong việc thực hiện các cam kết nhân đạo vẫn tiếp tục. Chào đón những người mới đến không chỉ là đặt ra mục tiêu tiếp nhận mà còn phải tính đến các hỗ trợ và dịch vụ mà người mới đến cũng như người Canada yêu cầu, bao gồm cả nhà ở và chăm sóc sức khỏe. Sự phối hợp, cộng tác, giao tiếp và hợp tác là công cụ để chào đón những người mới đến và đảm bảo có sẵn những hỗ trợ phù hợp để giúp họ đạt được kết quả tích cực.

Tham khảo chi tiết KẾ HOẠCH ĐỊNH CƯ 2024-2026 CỦA CHÍNH PHỦ CANADA tại đây.

Tóm lược & dịch: Huệ Chi (01/2024)

VisasToCanada TAGS: News Immigration Di trú Canada, IRCC News, News Chính Sách Định Cư, Chương trình Cải tổ Di trú Canada 10/2023

Nguồn: IRCC