IRCC NEWS – CẢI TỔ DI TRÚ 12-2023, TĂNG YÊU CẦU TÀI CHÍNH KHI XIN STUDY PERMIT

DU HỌC SINH CẦN NHIỀU TÀI CHÍNH HƠN

Khi xin Study Permit vào Canada

CẢI TỔ DI TRÚ CANADA – DU HỌC SINH

Bộ Di trú Canada thay đổi các yêu cầu để bảo vệ sinh viên quốc tế tốt hơn

Sau khi những bất cập trong Chương trình Sinh viên Quốc tế được phát hiện trong thời gian qua, Chính phủ Canada cam kết giải quyết các vấn đề một cách toàn diện để bảo vệ sinh viên quốc tế khỏi những tình huống dễ bị tổn thương về tài chính và bị bóc lột, cũng như giữ vững tính liêm chính của Chương trình.

Ngày 7/12/2023, Bộ Di trú Canada đã ra thông báo bắt đầu từ ngày 1/1/2024, yêu cầu tài chính về chi phí sinh hoạt đối với những người xin giấy phép du học (STUDY PERMIT) sẽ được nâng lên để sinh viên quốc tế chuẩn bị đủ tài chính cho cuộc sống ở Canada. Yêu cầu về chi phí sinh hoạt đối với người xin giấy phép học tập đã không thay đổi kể từ đầu những năm 2000, khi nó được đặt ở mức 10.000 CND cho một người nộp đơn. Đối với năm 2024, một người nộp đơn sẽ cần chứng minh rằng họ có 20.635 CND, bên cạnh học phí và chi phí đi lại trong năm đầu tiên.

Thay đổi này sẽ áp dụng cho các đơn xin giấy phép học tập mới nhận được vào hoặc sau ngày 1/1/2024. Trước học kỳ tháng 9/2024, Bộ Di trú sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết, bao gồm cả việc hạn chế thị thực, để đảm bảo rằng các cơ sở học tập được chỉ định cung cấp hỗ trợ đầy đủ và phù hợp cho sinh viên như một phần của trải nghiệm học tập.

Thông báo này tiếp nối những cải cách quan trọng đối với Chương trình Sinh viên Quốc tế được công bố vào ngày 27/10/2023, liên quan đến việc phát triển một khuôn khổ mới để công nhận các tổ chức học tập cung cấp dịch vụ và hỗ trợ chất lượng hàng đầu, bao gồm cả nhà ở, cho sinh viên quốc tế. Chúng tôi mong muốn các tổ chức học tập chỉ chấp nhận số lượng sinh viên mà họ có thể cung cấp hỗ trợ đầy đủ, bao gồm cả các lựa chọn về nhà ở.

Thông tin nhanh

  • Giáo dục quốc tế chiếm hơn 22 tỷ đô la trong hoạt động kinh tế hàng năm, lớn hơn xuất khẩu phụ tùng ô tô, gỗ xẻ hoặc máy bay của Canada và hỗ trợ hơn 200.000 việc làm ở Canada.
  • Quebec thiết lập ngưỡng chi phí sinh hoạt riêng cho sinh viên quốc tế theo học tại các cơ sở học tập của Quebec và tiếp tục nâng ngưỡng này theo định kỳ.
  • Các hướng dẫn tài chính mới cũng đang được áp dụng cho diện SDS.
Dịch & tổng hợp: Huệ Chi

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada, IRCC News, News Du Học Sinh

Xem nội dung chi tiết tại WEBSITE IRCC