IRCC NEWS 29/2/2024 – CANADA GIA HẠN THỜI GIAN HỖ TRỢ CÔNG DÂN IRAN

IRCC NEWS – GIA HẠN HỖ TRỢ CÔNG DÂN IRAN ĐANG TẠM TRÚ CANADA & CÔNG DÂN CANADA ĐANG TẠM TRÚ IRAN

BỘ DI TRÚ IRCC THÔNG BÁO NGÀY 29/02/2024

Chính phủ Canada đã đưa ra các biện pháp đặc biệt để hỗ trợ người Iran đang tạm trú tại Canada cũng như công dân Canada và thường trú nhân đang sống ở Iran.
Các biện pháp đặc biệt này hiện đang được gia hạn đến ngày 28 tháng 2 năm 2025.
Theo các biện pháp đặc biệt này, công dân Iran ở Canada có tư cách lưu trú tạm thời hợp lệ có thể tiếp tục học tập, làm việc hoặc thăm gia đình bằng cách nộp đơn xin gia hạn tư cách lưu trú miễn phí. Họ cũng có thể nộp đơn xin di chuyển giữa các luồng tạm thời, từ bên trong Canada, miễn phí.
Ngoài ra, công dân Canada và thường trú nhân Canada ở Iran muốn rời đi có thể tiếp tục xin hộ chiếu và giấy tờ thông hành thường trú miễn phí.

Nhận định của ADRT

  1. Chính sách hỗ trợ này của Canada cho công dân Iran đang tạm trú tại Canada rất quan trọng và ý nghĩa. Ngoài việc miễn phí xin visa cho họ, Canada còn cho phép họ xin gia hạn, và nhất là cho chuyển đổi tư cách lưu trú từ trong Canada. Nói cách khác, các đối tượng có thể chuyển từ du khách sang du học hay làm việc ngắn hạn, hoặc từ du học sang làm việc và ngược lại, từ trong Canada, miễn phí Chính phủ, một cách dễ dàng.
  2. Theo luật Di trú Canada hiện hành, công dân nước ngoài muốn chuyển đổi giữa các luồng visa tạm cư vào Canada phải thực hiện nộp hồ sơ từ ngoài Canada (trừ vài trường hợp đặc biệt). Đa số, các đối tượng sẽ phải về nước để nộp xin visa mới, khi được chấp thuận mới có thể quay lại Canada. Việc cho phép xin chuyển đổi từ trong Canada là một ưu ái lớn.
  3. Song song với chính sách hỗ trợ này, thì chắc chắn tỷ lệ thành công khi xin gia hạn visa tạm trú (tất cả các loại: du khách, du học, làm việc) hoặc chuyển đổi visa tạm trú của công dân Iran (đang tạm trú trong Canada ở thời điểm này) sẽ lớn hơn nhiều so với tỷ lệ thành công thông thường.

*****

Tổng hợp, dịch, nhận định: ADRT

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada,  Chương trình Cải Tổ Di Trú Canada 2023, News Tị nạn, News Chính sách Tạm cư

Nguồn tham khảo: Bộ Di trú Canada IRCC, Facebook của IRCC