IRCC KHUYẾN CÁO – CÁC RỦI RO KHI SỬ DỤNG TƯ VẤN DI TRÚ BẤT HỢP PHÁP

SỬ DỤNG TƯ VẤN DI TRÚ CANADA KHÔNG HỢP PHÁP

phải đối diện nhiều rủi ro

Tháng 11 năm 2022, Bộ Di Trú, Công Dân và Tị Nạn Canada (IRCC) ra thông báo chính thức về vấn nạn tư vấn di trú bất hợp pháp, nói rõ về CÁC RỦI RO KHI SỬ DỤNG TƯ VẤN DI TRÚ KHÔNG HỢP PHÁP.
Trong đó, các vấn đề IRCC nêu ra có thể tóm tắt như sau:
1. IRCC sẽ không chấp nhận hồ sơ sử dụng tư vấn di trú (TVDT) không hợp pháp (không HP).
2. Các rủi ro có thể có khi ứng viên sử dụng TVDT không HP bao gồm: mất tiền, hồ sơ bị từ chối, đương đơn bị cấm nhập cảnh, và các rủi ro khác.
THẢO LUẬN VỚI CHUYÊN GIA
  • Trước đó, IRCC cũng đã có nhiều thông báo đến công chúng về các vấn đề liên quan đến việc không nên sử dụng TVDT không HP. Có thể nói đây là lần đầu tiên Bộ Di Trú Canada IRCC có hành động & phát ngôn mạnh mẽ chính thức về vai trò TVDT cũng như vấn đề không nên sử dụng TVDT không HP sau 12 năm từ khi Luật C35 ra đời định danh nghề Tư Vấn Di Trú Hợp Pháp vào năm 2011.
  • Theo (1) IRCC không chấp nhận hồ sơ sử dụng TVDT không HP, tức bao gồm việc trả hồ sơ (không xét) hoặc/và thậm chí từ chối hồ sơ.
  • Theo (2) thì “mất tiền” đồng nghĩa bị TVDT không HP lừa đảo do họ không được đào tạo về đạo đức nghề nghiệp cũng như không bị chính phủ Canada quản lý, việc “hồ sơ bị từ chối” tức bị từ chối một cách oan uổng khi TVDT không HP làm việc mà không đủ kiến thức, thiếu thông tin hay tâm huyết/ đạo đức khiến hồ sơ không đạt chất lượng mà người đương đơn vốn có, dẫn đến hồ sơ bị từ chối, việc “bị cấm nhập cảnh” xảy ra khi hồ sơ bị làm giả, gian dối (1 hay nhiều chi tiết) thực hiện bởi các TVDT không HP mà bị chính phủ phát hiện thì đương đơn phải gánh chịu hoàn toàn trách nhiệm, trong khi TVDT không HP là thủ phạm thì không bị pháp luật nào chi phối.
Dịch & thảo luận: Andrew Duong, BSc, RCIC (6-2023)

Nguồn: IRCC