HƠN 1,8 TRIỆU HỒ SƠ XIN VISA CANADA ĐANG CHỜ XỬ LÝ

Theo CBC, thông tin từ Bộ Di Trú, Tị Nạn và Công Dân Canada cho thấy, tại thời điểm cuối 2021 đầu 2022, có hơn 1,8 triệu hồ sơ xin visa đi Canada đang vẫn trong thời gian chờ xem xét.

Trong đó, hồ sơ xin visa định cư (Permanent Resident) lên đến gần 520,000 hồ sơ và hồ sơ xin visa tạm cư (Temporary Resident) là gần 850,000 hồ sơ.

Tình trạng “backlog” này cho thấy sự quá tải trong xử lý hồ sơ của Chính phủ, đặc biệt là qua mùa đại dịch, trong khi nhu cầu di trú Canada đang vẫn rất nóng.

Những cá nhân đã đươc cấp visa đúng hạn theo nguyện vọng ắt đã có được may mắn, các cá nhân chưa được vẫn nên kiên nhẫn vì tình trạng chung.

Nguồn: CBC News